Skip to main content

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

u tin hlaဓႏုျဖဴၿမိဳ႕ကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔က ပ်ဴ၊ ဓႏုလူမ်ိဳးတို႔မွစတင္ၿပီး ထူေထာင္ခဲ့သည္ဟု သိမွတ္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ယခုေမးခြန္းတြင္ပါဝင္သည့္ ေရွးေဟာင္းတန္ေဆာင္းတန္းႏွင့္  ပိဋကတ္သုံးပုံ ေက်ာက္စာတိုက္ကို ၁၂၈၁ ခုႏွစ္မွ ၁၂၉၁ ခုႏွစ္ထိ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၀ မိုး အလွဴ႕ဒါယိကာျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ဇံ၊ ေဒၚႏွင္းယု၊ ေဒၚႏွင္းအိမိသားစုက ပဓာဏျပဳၿပီး ေဆြမ်ိဳးတစ္ခုခုက ေကာင္းမႈဓမၼဒါနျပဳသည့္ သာသနိကဒါန ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ အေဆာက္အဦႀကီးမ်ားသည္ ယေန႔ကာလဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ့လာပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး ေလးစားသည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအပါအဝင္ အားလုံးက ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံထိန္းသိမ္း ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ေရွးမူ မပ်က္ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုေက်ာက္စာတိုက္ကိုျဖင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသီမ်ား၊ စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း/ပဧည့္သည္မ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ လာေရာက္ၿပီး ေလ့လာၾကပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၀ ႏိုင္ငံဧည့္သည္မ်ား ၁၉၃၆ ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လကုန္ခါနီီးထိ ၁၁၀၉ ဦး စုစုေပါင္းလာေရာက္ ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္စာခ်ပ္ေပါင္း ၃၉၉ ခ်ပ္၊ သုံးေရာင္ေမာင္ခ်ိဳး ၉၉ ဆိုၿပီး‌ စာခ်ိဳးေလးရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဝိနယပိဋကတ္၊ ဝိနည္းပိဋကတ္၊ သုတၱံပိဋကတ္၊ အဘိဓမၼာပိဋကတ္၊ ဝိနည္းပိဋကတ္က ၁၂၈ ခ်ပ္၊ သုတၱံပိဋကတ္က ၄၁ ခ်ပ္၊ အဘိဓမၼာေက်ာက္စာခ်ပ္က ၂၃၀ ခ်ပ္ စုစုေပါင္း ၃၉၉ ခ်ပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရွးေဟာင္းသံေစာင္းတန္းႏွင့္ ပိဋကတ္သုံးပုံေက်ာက္စာတုိက္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

thura u aung koဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေရွးေဟာင္းသံေစာင္းတန္းႏွင့္ ပိဋကတ္သုံးပုံ ေက်ာက္စာတိုက္တို႔ကို ျပည္လုံးခ်မ္းသာ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေဂါပကအဖြဲ႔က ႏွစ္ကာလၾကာျမင္‌့စြာပင္ အစဥ္အဆက္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုေရွးေဟာင္းတန္ေဆာင္းတန္းႏွင့္ ပိဋကတ္သုံးပုံေက်ာက္စာတိုက္တို႔သည္ သာသနာေရးႏွင္‌့ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည့္ မွတ္တမ္းစာရင္းဇယားမ်ား ပါဝင္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေဂါပကအဖြဲ႔မွ ဆက္လက္ျပဳျပင္ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းသြားရမည့္ အေနအထားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မႏၲေလးေလာကမာရဇိန္ မဟာကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ေရွးေဟာင္းပိဋကတ္ေက်ာက္စာမ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ျဖစ္သည့္ ယူနက္စကိုအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရျခင္းမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ဴၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဟန္လင္း၊ သေရေခတၱရာ၊ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕ကိုလည္း ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္အခါ ယူနက္စကိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ရွာေပးသည့္ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ စပိန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့၊ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိပါေၾကာင္း၊ အလားတူ မိမိတို႔ ပုဂံေဒသကိုလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတို႔တြင္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ကို ပဏာမအဆိုျပဳစာရင္း Initiative List ကို တင္သြင္းရန္ ျပဳစုေနပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းကို ဝင္မဝင္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ယူနက္စကိုဌာနခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံပါဝင္သည့္ ပညာရွင္မ်ားက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး အတည္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕က ေရွးေဟာင္းသံေစာင္းတန္းႀကီးႏွင့္ ပိဋကတ္ေက်ာက္စာမ်ားက ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္လြန္ျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ေဂါပကအဖြဲ႔က စဥ္ဆက္ထိန္းသိမ္းသည့္အေပၚ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေပးရန္ အခက္အခဲရွိပါက လိုအပ္သည့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ပံ့ပိုးႏိုင္မႈအတြက္ကို ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေစလႊတ္ၿပီးမွ အေသးစိတ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။


 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို