Skip to main content

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

u bo gyiခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္သည္ အပူပိုင္းေဒသျဖစ္သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးစသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္သင္ၾကားႏိုင္ေရး (၁၀) တန္းေအာင္ရန္ သီးသန္႔ေက်ာင္းမ်ား၊ က်ဴရွင္မ်ား မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ယူရန္ ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ပညာမ်ားသင္ယူၿပီး ဘြဲ႔ရၿပီးေသာ္လည္း အလုပ္မ်ားရရွိရန္ ခက္ခဲမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနရပါသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို အေထာက္အကူျပဳေသာ၊ ေငြေၾကးအကုန္အက်သက္သာေသာ၊ ဘဝအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေလၽွာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးမည့္ အစိုးရနည္းပညာအ ထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ ေမၽွာ္လင့္ေနၾကပါေၾကာင္း၊

ယခု ဒီမိုကေရအစိုးရလက္ထက္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို တိုက္႐ိုက္ထိေရာက္ေစမည့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ ၃၅ ေက်ာင္း ရွိသည့္အနက္ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး မေကြးႏွင့္ ပခုကၠဴႏွစ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိၿပီး အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (၈)တန္းေအာင္ျမင္ သူကေနၿပီး GTHS ေက်ာင္းကို ေလၽွာက္ထားခြင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၂၀ အထိ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပညာသင္ႏွစ္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို တစ္လ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးပါေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲက်ပါက ေထာက္ပံ့ေၾကး ရပ္ဆိုင္းမည္ဟုလည္း သိရွိရပါေၾကာင္း၊ အစိုးရနည္းပညာအထက္ တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ပထမပိုင္းအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္အေျခအေန ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္မွ ေက်ာင္းဖြင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ GTI (ေခ်ာက္) တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳပါက GTHS ေက်ာင္းကို တစ္ႏွစ္အတြက္ GTI တြင္ ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္တြင္လည္း ထည့္သြင္းတင္ျပ ရယူေပးပါက GTHS ေက်ာင္း ဖြင္‌့ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဒုတိယပိုင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသည့္အခါ ျပန္အပ္သည့္အသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္း ၂၄၀၁.၅၉၅ ဘီလီယံ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Cooperated Social Responsibility (CSR) လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာက္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ခြင့္ျပဳေငြမ်ား မသုံးစဲြျဖစ္၍ ျပန္အမ္းေငြ က်ပ္ ၆.၅၄၂ ဘီလီယံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပန္အပ္ေငြ က်ပ္ ၁.၂၈၈ ဘီလီယံျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိေသာ အစီရင္ခံစာအေပၚ သုံးသပ္အႀကံျပဳထားရာတြင္ ပညာေရးက႑တြင္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏိုင္ သည့္ ပညာေရးျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ နည္းပညာအသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမ်ားဖန္တီးေပးေရး စသည့္ပညာေရးက႑အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အေရးႀကီးေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားရရွိရန္ အျခားဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေပးပါက ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသာမက အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာသင္ယူ တတ္ေျမာက္ၾကမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္အစိုးရပညာအထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ ေက်ာင္း ဖြင္‌့လွစ္သင္ၾကားေပးႏိုင္မႈရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

win maw tunပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ နည္း ပညာႏွင့္ အသက္ေမြးပညာက႑မ်ား တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရွိပါေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ဂန္႔ေဂါ၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ သရက္ႏွင့္ မေကြးတို႔တြင္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံမ်ား ဖြင္‌့လွစ္ထားၿပီး AGTI Diploma သုံးႏွစ္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကာလတိုအသက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည့့္အျပင္ မေကြးႏွင့္ပခုကၠဴတို႔တြင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင္‌့လွစ္ထားၿပီး GTHS ႏွစ္ႏွစ္သင္တန္းႏွင့္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ ႏွင္‌့ ကိုက္ညီေသာ ကာလတိုအသက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးပါေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ ငါးေက်ာင္းႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းတို႔သည္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ယခု လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းအသစ္ ဖြင့္လွစ္ ရန္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားျခင္း မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ ေမြးပညာက႑သည္ မလြဲမေသြခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အားလုံးအထိ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။


 

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း