Skip to main content

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အင္အား ၃ ရပ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အင္အားမ်ား ေတာင့္တင္းရန္အေရးႀကီးသည့္အနက္ ကာကြယ္ေရး အင္အားေတာင့္တင္းမွ သာလၽွင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊  အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္အားေတာင့္တင္းမွသာ ယုံၾကည္ အားကိုးထိုက္ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနယ္ေျမ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သည္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသား တိုင္းသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ပညာ သင္ၾကားရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္မႈထမ္းရန္တာဝန္ရွိသည္ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားၿပီးသားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဗမာမ်ားစုစည္းထားေသာ တပ္မေတာ္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚ၊ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈ၊ ေနရာမေပးလိုမႈ၊ မိမိျပည္နယ္ႏွင့္ မိမိလူမ်ိဳးစု တပ္မေတာ္၏ အေရးကိုသာ သီးျခားစိတ္ဝင္စားေနျခင္း၊ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးနည္းပါးေနျခင္းတို႔ကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစုံပါဝင္ေစၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ကာကြယ္ေရး စြမ္းအားျမင့္မားေစရန္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ေနသနည္းႏွင့္ တပ္သားသစ္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ စုေဆာင္းရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သို႔စည္း႐ုံးေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းပါသည္။