Skip to main content

ဒေါ်ဇာတလဲမ်း (ထန်တလန်) ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင် အခြားပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများတွင် ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ တင်ဒါများခေါ်ယူခြင်း စသည်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထက်လူကြီးနှင့် အဆင်ပြေသူများသာလျှင် အလုပ်အကိုင်ရရှိပြီး ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်ကို သိရှိရပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် မိမိတို့ ချင်းပြည်နယ်တွင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုက ပိုမိုဆိုးရွားပါကြောင်း။ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ၁၀ တန်း အောင်ကလေးများ၊ ဘွဲ့ရကလေးများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်ခေါ်ယူခြင်းများ အလွန်နည်းပါးသောကြောင့် အသက်များ ပိုကြီးလာကြပြီး အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အောက်ခြေကလေးများအနေဖြင့် ခက်ခဲစွာ ၁၀ တန်းအောင် ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာများ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ဌာနအသီးသီးက အသက် ၂၅ နှစ်ဖြင့် ကန့်သတ် ခြင်းကို နံပါတ်(၁) ၁၀ တန်း အောင်ကလေးများကို အသက် ၃၅ နှစ် ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နံပါတ် (၂) ဘွဲ့ရ ကလေးများကိုလည်း ၄၅ နှစ် ဖြင့်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ပေးရန်နှင့် (၃) အသက်ပိုကြီးသူများကို ဦးစားပေးစနစ်ဖြင့် ခန့်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါကြောင်းမေးမြန်းပါသည်။


 

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူယင်းမေးခွန်းကို ဖြေကြားတင်ပြရန်အတွက် လက်တွေ့ဝန်ထမ်းများကို စီမံခန့်ခွဲနေရသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၁၄ ခုတို့၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကို ရယူပေါင်းစပ်ပြီးမှ ဖြေကြားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများကို ရာထူးခန့်ထားခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ခန့်ထားမည့်ရာထူးသည် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ ရာထူးနေရာဖြစ်ပါက မိမိတို့အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူ၍ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များခန့်ထားနိုင်ရန် အဆိုပြုချက်များ အပေါ်မူတည်ပြီး ကြော်ငြာခြင်း၊ ရေးဖြေ စာမေးပွဲစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ အောင်မြင်သူများကို စိတ်အခြေအနေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လူတွေ့နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ရွေးချယ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အကယ်၍ ခန့်ထားမှာအမှုထမ်း ဖြစ်နေပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များ၏ တစ်ပြေးညီဖြစ်စေရန်နှင့် တရားမျှတမှန်ကန်မှုရှိစေရန်အတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်  ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထား သော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အသက်များ၊ အရည်အချင်းများ၊  ပညာအရည်အချင်းများ နှင့် ကိုက်ညီပါက နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းတွင်  အလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများရှိသည်ကို တွေရှိပါကြောင်း။  

အသက်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အနေဖြင့် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ အဆင်‌့ စတင်ခန့်အပ်မည်ဆိုပါက အသက်သတ်မှတ်ချက်ကို ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ၃၅ နှစ်၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ အတွက် ၄၀ ထက်မကျော်လွန်ရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်များ ရှိပါကြောင်း၊ အသက်ပိုကြီးသူများကို ဦးစားပေးစနစ်ဖြင့် ခန့်ထားပေးရမည်ဆိုပါက ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အခက်အခဲများအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းကို ၁၅ နှစ်မျှသာ တာဝန်ပေးပြီးနောက် သက်ပြည့်ပင်စင်ပေးရမည့် အနေအထားရှိပါကြောင်း၊ ယနေ့ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ပင်စင်စာများအတွက် ပင်စင်ငွေ သန်းပေါင်း ၂၆၄၃၉.၉၅ ကျပ် သုံးစွဲနေရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက်  နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာတွင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများဖြစ်လာနိုင်သကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်၏ ဘက်စုံ၊ ကဏ္ဍစုံတွင် သွက်လက်ထက်မြက်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မည့် အသက်ငယ်ရွယ်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လက်ရှိသတ်မှတ်ပေးထားသော အသက်ကန့်သတ်ချက်ကို လျှော့ပေါ့ခြင်းမပြုသင့်ပါကြောင်းကို ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များက သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားပေးပို့လာကြောင်း။

ဌာနတစ်ခုကနေတစ်ခုကို ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရာရှိပြောင်းရွှေ့ရေးကို ရာထူးဝန်အဖွဲ့က နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ ထောက်ခံစိစစ်တင်ပြပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ အမှုထမ်းများ ပြောင်းရွှေ့ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးက ၁၇-၁၀-၂၀၁၃ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော လမ်းညွှန်မူ ဝါဒများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။           

ဒေါ်ဇာတလဲလမ်း (ထန်တလန်) မှ ဖြေကြားချက်အပေါ် ပြန်လည် ပြောကြားရာတွင်

ယင်းကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုမှ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းပေးရန်နှင့် မိမိတင်ပြချင်သည်မှာ စစ်အစိုးရခေတ် စစ်စဉ်စည်းကမ်းနှင့် ၂၅၊ ၂၆ခန့်တွင် အောင်သောသူများအတွက် ပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊  အဆိုပါကာလက ဘွဲ့ရသူများသည် အခက်အခဲများခြင်းကြောင့် ထိုလူများကို အထူးဦးစားပေးစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားသွားပါသည်။ 

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ