(ခ)-အခြေခံပညာကျောင်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဆရာ/မများရာထူးတိုးခန့်ထားခြင်း၊ပြောင်းရွှေ့ခြင်း များကို ကျောင်းသားများ ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေရေး အတွက် မည်ကဲ့သို့ စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိလိုခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

ဦးသိန်းထွန်း (ကျောင်းကုန်း)အခြေခံပညာကျောင်းများအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတွင် မူလတန်းကျောင်းမှ မူလတန်းလွန်ကျောင်း၊ မူလတန်းလွန်ကျောင်းမှ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ၊ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲမှ အထက်တန်းကျောင်းခွဲ၊ အထက်တန်းကျောင်းခွဲမှ အထက်တန်းကျောင်းစသည်ဖြင့် တိုးမြှင့်သတ်မှတ် သည့်နေရာတွင် ကျောင်းဖွင့်ရက်ပြီးမှသာ အဆင့်တိုးမြှင့်   ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ကျောင်းဖွင့်ပြီးမှ အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးသည့်အတွက် ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ကျောင်းပြောင်းကျောင်းရွှေ့ရာ၌ အခက်အခဲများစွာ တွေ့ရှိနေရပါကြောင်း၊ ကျောင်းအဆင့် မြှင့်တင်ပြီး ဆရာ/ဆရာမများလည်း တစ်ပြိုင်တည်း ခန့်ထားပေးနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ကျောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် စာသင်ကြားရေး၌ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါကြောင်း၊ အထက်တန်းအဆင့်များသည် အရေးကြီးသော အတန်းများဖြစ်သည့်အတွက် ဆရာ/ဆရာမများ လုံလောက်ရန် အဓိကကျပါကြောင်း၊ အထက်တန်းအဆင့် စာမေးပွဲများသည် ကျောင်းသားများ၏ ဘဝတစ်သက်တာအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးရသည့် အခြေအနေဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြို့ပေါ်ရှိ ကျောင်းများတွင် ဆရာဆရာမများ အလုံအလောက်ရှိသော်လည်း နယ်ကျောင်းများတွင် မူလတန်းကျောင်း မှအစ၍ ဆရာဆရာမများ လုံလောက်မှုမရှိပါကြောင်း၊ ရာထူးပြောင်းရွှေ့မှုများကြောင့် မူလတန်း ကျောင်းများတွင် ကျောင်းအုပ်များလစ်လပ်နေခြင်း၊ ရာထူးတိုး အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်မှ အလုပ်မဝင်၍ လစ်လပ်မှုကို ယနေ့အချိန်ထိ ခန့်ထားပေးနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ အချို့ အထက်တန်းကျောင်းခွဲများတွင် အထက်တန်းပြဆရာ ၃ ဦးခန့်သာရှိ၍ သင်ကြားမှုတွင် အခက်အခဲများရှိနေပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ အခြေခံပညာကျောင်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဆရာဆရာမများ ရာထူးတိုးခန့်ထားခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းများကို ကျောင်းသားများ ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။

ဖြေကြားသူ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန့်ရှင်း
ဖြေကြားသည့် ဝန်ကြီးဌာန
အဖြေ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန့်ရှင်းအခြေခံပညာကျောင်းများ အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရေးအတွက် သတ်မှတ်မူဘောင်များနှင့်အညီ နှစ်စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ပညာရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများမှ အဆိုပြုကျောင်းများအား ဦးစားပေးအစီအစဉ်အရ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်များနှင့်အတူ ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးထားပြီး သက်ဆိုင်ရာအခြေခံပညာဦးစီးဌာနများသို့ တင်ပြရန် ညွှန်ကြားထားပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ပညာရေးညွှန်ကြားမှူးရုံးများမှ စိစစ်တင်ပြသည့်ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်၊ အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်များကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ၊ အသစ်ဖွင့်လှစ်ရန် သို့မဟုတ် အဆင့်တိုးဖွင့်လှစ်ရန် ခွင့်ပြုရန် သင့်/မသင့်၊ လက်ကျန်ရာထူးနှင့် Sanction များရှိ/မရှိတို့ကို ထပ်မံစိစစ်၍ နှစ်စဉ် မေ ၁၅ ရက်နေ့မတိုင်မီ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပြီး မေလအတွင်း ကျောင်းအဆင့် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ပါသဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ပညာသင်ကြားရေးအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ကျောင်းအဆင့် တိုးဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့်ကျောင်းများ၊ Sanction အသစ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရသည့် ကျောင်းများသို့ လိုအပ်သည့် ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာဆရာမများကို ဝန်ထမ်းများခန့်ထားရာတွင် ကျောင်းသစ်များဖြစ်သဖြင့် ထိုကျောင်းသစ်များသို့ သက်ဆိုင်ရာကာယကံရှင်များ၏ လျှောက်လွှာများတွင် ဆန္ဒပြုလျှောက်ထားခြင်း မရှိပါကြောင်း။

အဆိုပါကျောင်းများအတွက် ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများခန့်ထားနိုင်ရေးကို သီးခြားဆောင်ရွက်ရပါကြောင်း၊ ဆရာ/ဆရာမများ ရာထူးတိုးပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်းကို နှစ်စဉ် မေလနှင့် အောက်တိုဘာလတို့တွင် တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ် စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလတွင် သက်ဆိုင်ရာရာထူးအလိုက် ရာထူးတိုးအပြောင်းအရွှေ့ ဆန္ဒပြုလျှောက်လွှာများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများသို့ အကြောင်းကြားထားပြီး ဆန္ဒပြုလျှောက်လွှာများကို စုစည်း၍ လုပ်သက် များ/နည်းအလိုက် တန်းစီဇယား ပြုစုဆောင်ရွက်ပါကြောင်း၊ ကာယကံရှင်၏ ဆန္ဒပြုချက်၊ လစ်လပ်မှု၊ ဘာသာရပ်ကိုက်ညီမှုများကို စိစစ်၍ ရာထူးတိုးပေးခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းများကို ပညာသင်နှစ်အစတွင် အချိန်မီအလုပ်ဝင်ရောက်နိုင်ရန် နှစ်စဉ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ပညာသင်ကြားရေး ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများမှ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရသူများ၊ ရာထူးတိုးပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရသူများအား လူစားထိုးပြောင်းရွှေ့မှသာ တာဝန်ကျရာကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။

ဦးသိန်းထွန်း (ကျောင်းကုန်း) က ဆက်စပ်မေးခွန်း မေးမြန်းပါသည်။

မိမိတို့မြို့နယ်တွင် မူလတန်းကျောင်းအုပ် ၉ ယောက်ခန့်လွတ်နေသည့်အတွက် နေ့စားဝန်ထမ်း ၄ ယောက်ခန့်ဖြင့် သင်ကြားရေးတွင် ထိရောက်မှုမရှိပါကြောင်းကို နယ်မြေကွင်းဆင်းသည့်အချိန်တွင် ဒေသခံများ၊ ရပ်မိ/ရပ်ဖများက တင်ပြလာပါကြောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ်သည် ရာထူးတိုးပြောင်းသွားသည့်အတွက် စာသင်နှစ်စမှ ယခုအချိန်အထိ ပြန်လည်းခန့်အပ်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်မရှိဘဲ အခြားဆီက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က တွဲဖက်တာဝန် ယူသည့်အတွက် စာသင်ကြားရေးတွင် ပျက်ကွက်မှုများရှိနေသကဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အားနည်းနေပါကြောင်း၊  ထို့ကြောင့် မိမိတို့ မြို့နယ်တွင် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ၉၅ ဦးခန့်လစ်လပ်နေသည်ကို သိရှိရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အဓိကလိုအပ်သော အထက်တန်းပြဆရာများ လစ်လပ်ရာထူးများအား ခန့်ထားမှုကို မည်သို့အစီအစဉ်ဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ကိုသိရှိလိုပါကြောင်းမေးမြန်းပါသည်။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်  ကျောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို မေလအတွင်းဆောင်ရွက်သော်လည်း ကျောင်းကုန်းရှိ ဂုဏ်မင်း အ.ထ.က(ခွဲ)ကို လက်ကျန်ဟုဆို၍ နိုဝင်ဘာလတွင် အထက်တန်း ကျောင်း အဖြစ် အဆင့်မြှင့် လိုက်ခဲ့သည့်အတွက် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါကြောင်း၊ နောက်တစ်ချက်အနေဖြင့် လှည်းဆိပ်  အထက်တန်းကျောင်းခွဲသည် ၉ တန်း၊ ၁၀ တန်းကျောင်းသား ၁၄၀ ခန့်ရှိပြီး အထက်တန်း ကျောင်းခွဲ ဖြစ်သည်မှာ ၁၇ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊  နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ ထောက်ခံချက်၊ ဦးစားပေးချက်များဖြင့်  လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ အထက်တန်းကျောင်း အဆင့်ကို တိုးမြှင့်ခံရခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ ထိုသို့အခြေအနေမျိုးနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခြားကျောင်းများလည်း ရှိပါကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ကျောင်းများကို အထက်တန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိသိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန့်ရှင်း

မိမိတို့အနေဖြင့် ဆရာဆရာမများ အဆင့်တိုးခြင်းနှင့် အခြားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်လည်း ဆရာဆရာမများ၏ နေရေးထိုင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို မိမိတို့က စီစဉ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒပြုချက်ဖြင့်သာ  ခန့်အပ်နိုင်ပါကြောင်း၊   မည်သည့်နေရာမဆို သွားနိုင်သည့်သူဆိုပါက ချက်ချင်းခန့်အပ်ပေးနိုင်ပါကြောင်း၊ ဆရာဆရာမများကို နှစ်အရေအတွက် မည်မျှပြည့်၍  မည်သည့်လစ်လပ်နေရာလစ်လပ်သည်ဆို၍ သွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ချက်ချင်းပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်း၏ ဆန္ဒအရသာ  သွားနိုင်ပါကြောင်း၊  ကျောင်းအဆင့်တိုးတွင်း ယခင်က အခြေခံ (၁)၊ (၂)၊ (၃)ဟု ခွဲထားရှိပြီး  ယခုအခါ  အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဟူ၍  ဖွဲ့စည်းပုံသစ်နှင့် ယခုနှစ်တွင်နှစ်တွင် စတင်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက် ပြီးပါက အခြေခံကို မည်သည့်နေရာတွင် ထားရှိမည်၊  အဆင့်မြင့်အထက်အောက်ကို မည်သည့်နေရာ တွင်ထားရှိမည် စသည်များကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊  ထိုသို့ အခြေခံ (၁)၊ (၂)၊ (၃) ခွဲရာတွင်မြေပုံအရ ၃ မိုင်မဝေးသော်လည်း တောင်တက်တောင်ဆင်း၊ ချောင်းကူးမြစ်ကူးစသည်ဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် လမ်းခရီးများကို မည်သို့ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည်ကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ Sanction ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားအရေအတွက်များအရ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာများကို မိမိတို့မှ ဖြည့်ပေး ရမယ့်တာဝန်ရှိသည့်အတွက်လည်း  ဆရာအတတ်သင် ၁၉ ကျောင်းနှင့် BE.d နှစ်ကျောင်းကို မိမိတို့အနေဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊  သို့သော် ၂၀၁၁-၁၂တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကျောင်းအဆင့်တိုးများ၊ အဆင့်ခွဲများ အကုန်လုံးကို တိုးမြှင့်ပေးရာတွင် ဆရာအင်အားမလုံလောက်ပါကြောင်း၊  ထို့ကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တင်ပြသည့်အချက်များ၊ အကြံပြုချက်များကို  စုစည်းပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ညှိနှိုင်းရန်၍ ပညာရေးရည်မှန်းချက်ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါကြောင်း၊  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတင်ပြသည့်အတိုင်း မိမိတို့အနေဖြင့် တင်ပြခဲ့သော အချက်အလက်များကို စုစည်းထားရှိပြီး ပညာရေးပေါ်တွင် ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိပါကြောင်းနှင့်  အ.ထ.က(ခွဲ)၊ အ.လ.က (ခွဲ)ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ အများဆုံး ဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်ထားရှိပါကြောင်းနှင့် ၁၅ အိမ်၊ ၁၆ အိမ်ခန့်သာရှိသောရွာများတွင် ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါက ဆရာမတစ်ယောက်ထားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။