ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီမှ “ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ နှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်ကို အခြေခံသည့် မူဝါဒများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အတွက် အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ” ရေးသားပြုစုခဲ့ခြင်းအား အများပြည်သူ အကြံပြုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြအပ်ပါသည်