Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ EuroCham Myanmar အဖြဲ႕၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Marc de la Fouchardiere အားလက္ခံေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ သည္ EuroCham Myanmar အဖြဲ႕၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Marc de la Fouchardiere ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒႐ုံးခန္း၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံစဥ္  EuroCham Myanmar အဖြဲ႔အေနျဖင့္ တရားမဝင္ကုန္စည္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားႏိုင္ေရး၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒျပဳမ်ားေရးဆြဲျပ႒ာန္းရာတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိေရး၊ စားသုံးသူအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေအး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္း၊ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ  ၅ ရက္