Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ ေခၚယူျခင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္(တနလၤာေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေခၚယူထားရာ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္စာမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထံသို႔ ေပးပို႔ထားပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေဝးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္စာ လက္ခံ ရရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရရွိသည္ျဖစ္ေစ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံး၊ ေရးရာေဆာင္အမွတ္-၁၂ (I-12) သို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ (စေနေန႔) ထက္ မေစာ၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း သတင္းပို႔ၾကရန္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္စိစစ္ေရးကတ္ျပား ယူေဆာင္လာၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။