Skip to main content

ပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးလြန္းသီ ေနာ္ေဝႏို္င္ငံ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမွ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး H.E.Mr. Ole Kristian Odegard ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးလြန္းသီသည္ ေနာ္ေဝအေျခစုိက္ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဂ်ေကာ့ပ္ဆန္ အီလက္ထရို ကုမၸဏီ၏  ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး H.E.Mr. Ole Kristian Odegard  ဦးေဆာင္ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ယေန႔နံနက္ (၈း၄၅)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦ၊  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေဆာင္ (I-1)၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (ကိုယ္စား) လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး  ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးလြန္းသီႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းလြင္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္သာ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Ms. Ann Ollestad လည္းတက္ေရာက္သည္။