Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစံေရႊဝင္း Save the Children International  အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစံေရႊဝင္း သည္ Save the Children International  အဖြဲ႔အား မြန္းလြဲ (၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-13) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး၊ အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားအေပၚ ပံ့ပိုးမႈေပးႏိုင္ေရး၊ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔  ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာသန္းဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္