Skip to main content
U Aung Kyaw Zan

အမည္

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ

အျခားအမည္

လူျဖဴ

လူမ်ိဳး/ဘာသာ

ရခိုင္/ဗုဒၶ

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမွတ္

၇/သကန(ႏိုင္)၀၆၁၈၃၃

ေမြးသကၠရာဇ္/အသက္

၂-၁၂-၁၉၄၇/(၆၈)ႏွစ္

ေမြးဖြားရာဇာတိ

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္

ပညာအရည္အခ်င္း

သိပၸံဘြဲ႕(သခ်ၤာ)

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္

ေထြ/အုပ္(ဦးစီးအရာရွိ)(ၿငိမ္း)

အဘအမည္ ၊မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ဦးသာရ ၊ CN - ၀၀၂၀၃၇၊ (ကြယ္လြန္)

အမိအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚဒါအုံးျဖဴ၊ ၁၁/ပတန(ႏိုင္)၀၀၂၄၈၆၊ မွီခို

 

ဇနီး(သို႔)ခင္ပြန္းအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚမသိန္းဦး၊ ၇/သကန(ႏိုင္)၀၆၁၈၃၄ ၊ မွီခို

 

သား/သမီးအမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

(၁) မသီတာဦး၊ ၇ / သကန(ႏိုင္) ၀၀၁၄၅၈၊ လ/ထ ကထိက၊ အဂၤလိပ္စာဌာန၊   ဒဂုံတကၠသိုလ္

(၂) မညိဳညိဳေအး၊ ၁၂ /ဗတထ(ႏိုင္) ၀၃၂၉၁၃၊ ပေရာဂ်က္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေခတၱစကၤာပူ

(၃) ေမာင္တိုက္စိုး၊၁၂ /ဗတထ(ႏိုင္)၀၃၆၀၉၂၊ လ/ထ မန္ေနဂ်ာ၊ ဧရာဝတီဘဏ္

 

အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ

အမွတ္(၂၂)၊ ၄၄ လမ္း(ေျမညီ)၊ ဗိုလ္တေထာင္၊

 

ကိုယ္စားျပဳပါတီႏွင့္ ပါတီတာ၀န္/တစ္သီးပုဂၢလ

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္

 

ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရ သည့္မဲဆႏၵနယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္

 

ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္(ယေန႔အထိ)

အေျခခံပညာကို အ.မ.က ဘဝမ္းေခ်ာင္းဖ်ားစုရပ္ကြက္၊ အ.ထ.က ေပါက္ေတာ ႏွင့္ ဦးေအာင္လွဇံ အလြတ္ပညာသင္‌ေက်ာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး  ဝိဇၨာ / သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
    ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ (ဒု) စာရင္းကိုင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ဦးစီးအရာရွိ အျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 
    ေပါက္ေတာၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာယာေစတီေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕၊ အလယ္တိုက္ေက်ာင္း၊ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္  ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တို႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
    ျပစ္မႈဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံဖူးျခင္းမရွိပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ သက္တမ္းတစ္ဆက္ ႐ုပ္သိမ္း ခံရ၊ ဒါဏ္ေငြ (၁၆) သိန္းေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္။