ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၇) ရက်မြောက်နေ့ (၁၈.၃.၂၀၁၄)