Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး အ႒မေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းဝါႏုမွ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းပါသည္။

  ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားရွင္--မဂၤလာပါလို႔ႏုတ္ခြန္းဆက္သလုိက္ပါတယ္။က်မကေတာ့ရွမ္းျပည္နယ္၊ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္က ရွမ္းတိုင္းရင္းသူ၊ ေဒၚနန္း၀ါႏု ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကၽြန္မက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ -၁၃၃ အရ အေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ရွင္။

အဆိုမွာ-

         `ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္၍ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေန ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈအား အျမန္ဆံုး ရုပ္သိမ္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ မည္သူကိုမဆို မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေစ၊ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆို´ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင္-

    ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အခြင့္အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးလွ်က္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးလိုအပ္လွ်က္ရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိေနပါတယ္။

             ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ သမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားလည္း ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။  

      ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္း တိုးတက္ေစရန္အလို႔ငွာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခ်မွတ္အေရးယူထားတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားအနက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တစ္ႏွစ္တိတိ ဆိုင္းငံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပ သမဂၢကလည္း အလားတူ ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလုိအျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ကို ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားက အထူးလိုလားလ်က္ ရွိပါတယ္ရွင္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို က်မအေနျဖင့္ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခား ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္ရွင္။

          (၁)     ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းနဲ႔ (၂) တုိင္းရင္းသားမ်ားအပိုင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁)     ႏုိင္ငံေတာ္အပိုင္းအေနနဲ႔ ယခု အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ရာမွာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ဦးတည္း တစ္ဖြဲ႔တည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ရာမွာ ယခုအခါမွာေတာ့ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးဆိုၿပီးေတာ့ အာဏာသံုးရပ္ကို ခြဲျခားက်င့္သံုးခဲ့ပါၿပီ။ ယခင္က အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းစနစ္ မရွိခဲ့၍ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါမွာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းအားျဖင့္ Reciprocal, Check & Balance ျပဳလုပ္ ခြင့္ ရခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းဟာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ဘဲ ရွိေသးတဲ့ အတြက္ အလြန္ႏုနယ္ေနပါေသးတယ္။ ဒါကို အမ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး က်မတို႔ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ထေျမာက္ဖို႔ရာ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ လိုအပ္ပါတယ္ရွင့္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္-

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္လုိတဲ့ က်မတို႔ႏုိင္ ငံအတြက္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာမွာ မ်ားစြာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနပါတယ္။ က်မတို႔ ႏုိင္ငံဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚကို စတင္တက္လွမ္းေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္အေျချပဳတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေလးေပး ထူေထာင္ရာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ဥပေဒေတြေၾကာင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိလို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ခံစားခြင့္ မရွိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္-

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္မွာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ မ်ားဟာ ယခင္ အစိုးရအေပၚ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိ အစိုးရသစ္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားအေပၚ အဓိက အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေနတာ ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္ရွင္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္

ဒုတိယအပိုင္းအေနနဲ႔ က်မက တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ရွင္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာမွာ Sacntion ဟာ သြယ္ ၀ိုက္၍ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈဟာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာရွိေနလို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္လည္း အလြန္အေရးပါလွပါတယ္ရွင္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မး္ေရး တို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ကနဦးအေနျဖင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေရးရပါတယ္။

ဒါကို အေျခခံၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး(သို႕) ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တန္းတူညီမွ်ရရွိေစေရး တို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး တို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရာမ်ာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ တပည့္လက္သားမ်ား မ်ားစြာအတြက္ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီပြားေရးကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ထြန္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ လူမႈဘ၀ ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမ်ားလည္း တိုးတက္ လာၿပီး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးကို လွွ်င္ျမန္စြာ ရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအပါ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ခုလုံုးကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႕ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္လံုးညီးညြတ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ မ်ားစြာ အေႏွာက္အယွက္ အဟန္႕အတား ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠဌႀကီးရွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္က တိုင္းေဒသႀကီး(သို႕) ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဒီထက္ပိုေသာ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးေပးသင့္သလို ၊ ႏိုင္ငံတကာကလည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား မွီတင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ အေရးယူမႈမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ရုပ္သိမ္းေပး သင့္ပါတယ္။ ဒါမွ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဒီမိုကေရးစီစနစ္ ေဖာင္ေဆာင္မႈတို႔ကို အားေပး ကူညီရာေရာက္ပါတယ္ရွင္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရွိေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈအား အျမန္ဆံုးရုပ္သိမ္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ မည္သူကိုမဆို မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေစ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ကိုဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳေပးပါရန္ တင္သြင္းအပ္ပါတယ္ရွင္။

 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ႒းျမင့္မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာ-

      

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား အားလံုး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကေစၿပီး က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား-

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးျမင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္း၀ါ ႏု တင္သြင္းေသာ ေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္၍ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ အျမန္ဆံုးရုပ္သိမ္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ မည္သူကိုမဆို မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ ၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားပါမယ္ခင္ဗ်ား။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေဒသအႏွံ႔ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားလံုးသည္ မိမိေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးသည့္ ေဒသမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းလာေအာင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အထူးႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး  ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး ျပည္သူမ်ား စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အဖက္ဖက္မွ ျမွင့္တင္လာေစလွ်က္ ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္၍ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအားလံုးမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

  ဒါ့အျပင္၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအရႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔မွ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေနေသာ အခ်ိန္အခါ သမယလည္းျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ား ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔က ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးဆိုခဲ့ၾကၿပီး အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားလည္း ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ပိုမို ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေစရန္ အလို႔ငွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတြင္ ဥေရာပ သမဂၢမွ ခ်မွတ္အေရးယူထားသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားအနက္မွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တစ္ႏွစ္ ဆိုင္းငံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွလည္း ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အထူးေက်းဇူး တင္လ်က္ရွိပါသည္။

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးပါ၀င္ၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအားလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္တို႔ႏွင့္အတူ သတင္းမီဒီယာက႑ အသီးသီးကိုလည္း ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အညီ အရွိန္အဟုတ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ က႑အားလံုးမွ အခ်ိဳးညီညီ လုိက္ပါႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုအဖြဲ႔လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး အင္အားေတာင့္တင္း ဖို႔ အထူးအေရးႀကီး လုိပ္အပ္ပါမည္။

ဥပမာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ Burmese Freedom and Democracy Act ေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ Sanction မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး မိမိထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တန္ရာတန္ေၾကး မရရွိ သည့္အျပင္ မိမိတို႔ ၀ယ္ယူတင္သြင္း သံုးစြဲရေသာ စက္ပစၥည္း၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း၊နည္းပညာတို႔သည္လည္း တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တန္ရာတန္ေၾကးထက္ ပိုမိုေပးေဆာင္ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကရပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရး စနစ္၊ ဘဏ္စနစ္မ်ားမွာလည္း မ်ာစြာေခတ္ေနာက္က်န္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔လ်က္ ရွိပါသည္။

၎တို႔၏ အက်ိဳးရလာဒ္မွာ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ာစြာ ျဖစ္ေပၚေစ၍ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးလာ သည္အထိ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ား တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး ရရာအလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကည္ရသည့္ ခါးသီးေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို လက္ေတြ႔ ခံစားေန ၾကရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မၾကာမီ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ Burmese Freedom and Democracy Act ျဖင့္ တားဆီးပိတ္ပင္မႈအား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း မျပဳဘဲ ေျဖေလွ်ာ့မႈကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးမွ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စား လိုလားလွ်က္ ရွိပါသည္။

သို႔မွသာ ေဒသတြင္း ထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ လယ္၊ ယာ၊ ကိုင္း၊ ကၽြန္း လုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိေသာ သီးႏွံမ်ိဳးစံုမ်ား ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိေသာ အသား၊ ငါးႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သယံဇာတကို အေျခခံ ၿပီး ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား၊ အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္း မ်ား၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္ုလပ္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔ကို ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိေရးႏွင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ၊ ဘဏ္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈစသည့္ က႑ အသီးသီးကို အျခားႏုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ ရရွိေစၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ကိုပါ  ရရွိမွသာ ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္၍ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႔တြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈကို အျမန္ဆံုး ရုပ္သိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိေစၿပီး ဆင္းရဲျခင္းမွ လြတ္ကင္း ၾကကာ ယေန႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူရႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိျပည္တြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ျခင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ မိမိတုိင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္ သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းတို႔အျပင္ နည္းပညာ ျမွင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊အရင္းအႏွီးမ်ားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစလ်က္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားခြင့္၊ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ခြင့္၊ အသီးသီးရရွိၾကမွသာ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အားလံုးအပါအ၀င္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားျဖစ္ေသာ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏုိင္ငံေရး၏ ဆုလာဘ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ရရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ မွန္သမွ်ကို သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအားလံုးမွ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး အျမန္ဆံုး ဖယ္ရွားေပးပါရန္ႏွင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ျခင္းကိုလည္း ေျဖေလွ်ာ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွရိေစေရးကို ထိခိုက္လွ်က္ ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ ေနေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိေရးကိုပါ ထိခိုက္လွ်က္ ရွိပါသျဖင့္ ပိတ္ဆို႔တားဆီးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တားဆီးပိတ္ပင္မႈအားလံုး အျမန္ဖယ္ရွား ႏုိင္ေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ မည္သူကိုမဆို၊ မည္သည့္နည္းကို အသံုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္ မွတ္ယူ၍ ပါတီစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ ၀ါဒစြဲမ်ား မထားဘဲ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး ၫွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးမွတဆင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရင္း အဆိုရွင္ ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္း၀ါႏုမွ တင္သြင္းသြားေသာ ေခတ္မွီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္၍ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ အျမန္ဆံုး ရုပ္သိမ္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ မည္သူကိုမဆို မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုျပဳ၍ျဖစ္ေစ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို အား တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအက်ိဳးငွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေတာင္းဆိုၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းရင္း ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံတင္ျပအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

 

ေဒၚခင္ေစာေဝ (ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္)

ဥကၠဌႀကီးရွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးေနာက္ကိုသာ အေျချပၿပီး လူအနည္းကသာ ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမွာ ယခင္စနစ္ေဟာင္းက အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ ဖိအားတစ္စံုတစ္ရာသက္ေရာက္မႈမရွိေသးပါဘူး၊ ယခုေပးေသာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို အႀကိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဒီမိုကေရစီေဖၚေဆာင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ထိုအက္ဥပေဒကို ခ်မွတ္ထားရွိေနဦးမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာမွာ အဟန္႔အတား ႀကံဳေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ထိခိုက္နစ္နာေစပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးမွာ လူနည္းစုသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေနတဲ့အေျခအေနမွ လူအမ်ားစုပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္အတြင္းဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္အထူးတလည္ လုိအပ္လွပါသည္။။

          ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လုပ္သားအင္အားေပါမ်ားၿပီး ပို႔ကုန္အေျချပဳသည့္ စီးပြားေရးျဖင့္ ေအာင္ျမင္လွ်က္ရွိေသာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာမွပင္ေနာက္က် က်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ ထားရွိသည့္ မူဝါဒမ်ား ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ဟုဆိုထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ပင္ စီးပြားေရးအရလြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈျပဳေန သည္မ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာ ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာမွပင္ သာလြန္မႈရွိေနသည္ ျဖစ္သျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲမႈရွိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအရ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ အေမရိကန္-ျမန္မာ့ဆက္ဆံေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ပိုမို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္ပါသည္။ စင္စစ္တြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း မည္သို႔မွ် ကင္းကြာ၍ မရေတာ့သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာထားအျမင္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားမွာလည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ပိုမို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ (Burmese Freedom and Democracy Act) ဆက္လက္ထားရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆိုခဲ့သလို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိသည့္ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံအတြက္မူ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္သာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈမ်ား အတြက္မူ လံုေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ိဳးမသက္ေရာက္ႏိုင္ပါ။

          ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေပၚတြင္ ႀကီးမားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈကိုျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းမရွိတဲ့အခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစၿပီး ကၽြန္မတို႔၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေနေသာ ေဒသမ်ားမွတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္နစ္နာေစ ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ရုပ္သိမ္းျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အကူအညီပံ့ပိုးေပးရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

          သို႔ပါ၍ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းဝါႏု၏ အဆိုျဖစ္ေသာ “ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္၍ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈအား အျမန္ဆံုး ရုတ္သိမ္းေပးပါရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမည္သူကိုမဆို မည္သည့္နည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို ကၽြန္မေဒၚခင္ေစာေဝမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္ရွင့္..

 

ဦးႏိုင္ငံလင္း (ဒကၡိဏသီရိမဲဆႏၵနယ္)

ဒီအဆိုဟာ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးတာနဲ႔ မလံုေလာက္တဲ့ အဆိုတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကအလည္ၫွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရမည့္ အဆိုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းဆိုရင္ ဥပေဒကို ေနာက္ပိုင္း ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုအဆိုမ်ိဳးဟာ ေနာက္ပိုင္းေဆြးေႏြးဖို႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားက တင္ျပသြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေလးအနက္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခ်င္တဲ့ေမးခြန္းေတြရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လိုလားတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြဖယ္ရွားၿပီဆိုရင္ တကယ္တိုးတက္မႈကို ရမွာလား၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ခံစားခြင့္ရမွာလား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြေတာင္မွ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ ပညာတတ္လူတန္းစား၊ အထက္တန္းလႊာေတြပဲ ခံစားခြင့္ရတာပါ၊ ဒီအဆိုဟာ ေထာက္ခံသင့္တယ္ဆိုေပမယ့္ အေၾကအလည္ၫွိႏိႈင္းရမယ့္အဆိုျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အေနႏွင့္ေရာ ျပည္သူလူထုစီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ တကယ္တန္း လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အားလံုးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ၿပီလား ဒါမ်ိဳးေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔လိုပါတယ္။ အဓိကေျပာခ်င္တာက ဒီအဆိုကို ေထာက္ေတာ့ေထာက္ခံတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္ေတြ အားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးမွ ေထာက္ခံသင့္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္မိပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

ဦးၾကည္ျမင့္(လသာမဲဆႏၵနယ္)

 ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔က မေန႔က မနက္ကပဲ အင္တာနက္ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ပထမဦးဆံုးေသာ ၁၉၆၂ ကစၿပီးေတာ့ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ကို ခန္႔အပ္လိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ ေနာက္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၇နာရီက သတင္းပါ။ အေမရိကန္သမၼတႀကီး အိုဘားမားကိုတိုင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကေတာ့ ဆိုၿပီး ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သိပ္ၿပီးေလာေနစရာမလိုေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ဆိုင္းငံ့ထားတယ္ဆိုတဲ့စကားလံုးေတြ ေျဖေလွ်ာ့ထားတယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြလည္းရွိတယ္။ လံုးဝရုပ္သိမ္း တယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးမေရာက္ေသးတာ ပဲရွိပါတယ္။ Wait and See ေပါ့၊ တစ္ဖက္ကလည္း အေျခအေန အခ်ိန္အခါအေလွ်ာက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရာ ေနာက္ဆံုးလံုးဝရုပ္သိမ္းတာ ေရာက္ရွိမယ့္အေနအထားရွိ ပါတယ္။ ျမင္သာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္းပဲ လုပ္စရာကိုင္စရာေတြကေတာ့ မက်န္ဘူးမဟုတ္ က်န္ပါတယ္။ ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ဝန္ခံရမယ့္ ကိစၥေတြ၊ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီသတင္း ေနာက္ဆက္တြဲမွာ ပါပါေသးတယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးဟာ သူတို႔အတြက္ မက္ေလာက္တဲ့ စီးပြားေရးသယံဇာတ သိုက္ႀကီးပဲဆိုတဲ့ စကားလံုး Very Lucrative Treasure ေပါ့၊ သူတို႔မလာပဲမေနပါဘူး၊ လာပါမယ္၊ လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ လမ္းမဖြင့္ဘဲမေနပါဘူး၊ ဖြင့္ပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ထုတ္လုပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကိုလည္း မေရာင္းခ်င္ပဲမေနပါဘူး၊ ေရာင္းပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕စီးပြားေရးသမားေတြေျပာတဲ့စကားလံုးေတြလည္း ပါပါတယ္။ ငါတို႔သိပ္ေနာက္က်ေနၿပီဆိုတာမ်ိဳးေပါ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ေတြက ကိုရီးယားေတြ တရုတ္ေတြ၊ အိႏၵိယေတြ လက္ဦးေနၿပီ ငါတို႔လည္း သြားရဖို႔အတြက္ျပင္ဆင္ၾကရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးလည္း ပါပါတယ္။ ခုဏေျပာတဲ့အဆိုကမွန္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေလာက္ကဆိုရင္ေတာ့ ဒါေတာ္ေတာ္ေလးလိုအပ္တဲ့အဆိုပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ယခုကာလမွာေတာ့ ဒီအဆိုဟာ မလိုအပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ျမင္တဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္အနည္းငယ္ပါဝင္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

ဦးစိန္၀င္း (မအူပင္မဲဆႏၵနယ္)

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈဟာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူရယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသူရယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသူ ႏွစ္ခုၾကားမွာရွိတဲ့ စနစ္ရယ္ အဲဒီအခ်က္ သံုးခ်က္က အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ဖက္က Sanction ကိစၥကို၊  တစ္ဖက္က တြန္းလွန္တဲ့ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္တာကို ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါတစ္ခုတည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံၾကီးက မတိုးတက္ပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်က္ ၃ ခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ၃ ခ်က္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူရယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရတဲ့သူရယ္ စနစ္ရယ္ဟာ အံ၀င္ ခြင္မက်ဘူးဆုိရင္ အေမရိကန္ (၃) ႏိုင္ငံလာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ စီးပြားတိုးတက္မႈ အလားအလာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်င္တာ ကေတာ့ Sanction ကို တစ္ဖက္က လုပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အတြင္းအားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါတယ္လို႔  ကၽြန္ေတာ္တင္ျပေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။