Skip to main content

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ KIO/KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆုံးစတင္ေဆာင္႐ြက္ၾကေရး တိုက္တြန္းခ်က္