Skip to main content

ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ေတာင္သာမဲဆႏၵနယ္၏ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန မွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးခင္ေဇာ္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ေတာင္သာမဲဆႏၵနယ္၏ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန မွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးခင္ေဇာ္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း           


ဦးခင္ေဇာ္(ဒုတိယဝန္ႀကီး၊လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန)။     ။ ေလးစား အပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သဂါရဝျပဳပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕တင္ျပတဲ့ ေက်းလက္ေဒသ စိုက္ပ်ိဳးေရ၊ေသာက္သုံးေရရရွိေရးအတြက္ အထူးစီမံကိန္းခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ဆိုတဲ့ အဆိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ခုနကကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္စပ္ေဒသဝန္ႀကီးရွင္းလင္းတင္ျပသြားတဲ့ထဲမွာလဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါရွိသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ အဓိကကၽြန္ေတာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးကို အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္။အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွာ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရအရင္းအျမစ္ အသုံးခ်ေရးဦးစီးဌာနဆိုၿပီးေတာ့ ဒီဌာနႀကီး ႏွစ္ခုသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးကို အထူးျပဳေဆာင္႐ြက္တဲ့ဌာနမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆည္ေျမာင္း ဌာနကေဆာင္႐ြက္ထားတဲ့ တာတမံကို ေရေလွာင္ကန္မ်ား ေရေသာက္စနစ္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး တင္ျပသြားတဲ့အတိုင္းမွာပဲ ႏွစ္ကာလၾကာျမႇင့္လာၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဆည္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရေပးယူမႈမွာ ထိေရာက္မႈမ်ား ‌ေတာ္ေတာ္နည္းပါး လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီတည္ေဆာက္ၿပီးတဲ့ဆည္မ်ားကို အထူးအစီ အစဥ္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္မြန္းမံ ျပင္ဆင္ဖို႔ဆိုတဲ့ စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီဆည္ ေတြအေနနဲ႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆည္ေရေသာက္စနစ္ အေဟာင္းေတြျပဳျပင္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ၁၆ ခုကိုေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ဆက္တည္း မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းမ်ားၿပီး ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ က်န္တဲ့စီမံကိန္း ၁၈ ခု ရွိေနပါတယ္။ ေရေလွာင္တမံ ၁၈ ခုကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ခ်ၿပီးေတာ့ ဒါကိုဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ စီမံထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္လုံးကို ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ရွိတဲ့ရန္ပုံေငြေပၚမွာ အေျခတည္ၿပီးေဆာင္႐ြက္ေနသလိုတစ္ဖက္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြကို ရွာေဖြေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ခန္႔ရွိပါတယ္။ ရယူဖို႔အတြက္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မ်ားက ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲမ်ား အားလုံးက ၫွိႏႈိင္းထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကိုဆက္လက္ ရယူၿပီးေတာ့ အခုကၽြန္ေတာ္ တင္ျပပါ မၿပီးေသးတဲ့ေရေသာက္စနစ္ ၁၈ခု တည္ေဆာက္ၿပီးတဲ့ ဆည္အေဟာင္း ၁၆ ခုရဲ႕ ေရေသာက္စနစ္ေတြျပဳျပင္ဖို႔ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္စီမံ ေဆာင္႐ြက္ သြားမယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္းကို တင္ျပလိုပါတယ္။ ေရအရင္းအျမစ္အသုံးခ်ေရး ဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ျမစ္ေရျပင္လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေရးကိုေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ေရအရင္းအျမစ္အသုံးခ်ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေရးတင္မက ကၽြန္ေတာ္တို႔အလ်ဥ္းသင့္သလို ေသာက္သုံးေရရရွိေရးကို အလ်ဥ္းသင့္တဲ့ေဒသေတြ မွာ ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ အခုအစိုးရသစ္ကာလအပိုင္းမွာ လုပ္ငန္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္အရေဆာင္႐ြက္ ရတဲ့ေနရာမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္က ေရအရင္းအျမစ္ အသုံးခ်ေရးဦးစီးဌာန သည္ ေသာက္သုံးေရရရွိေရးကို အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲနဲ႔ အဓိကအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့အေနအထား ရွိပါတယ္။တူးေဖာ္တဲ့တြင္းမ်ားကလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးကို အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ေနရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တြင္းတူးတဲ့စက္မ်ားကို ျပန္ၿပီးေတာ့သုံးသပ္လိုက္ မယ္ဆိုရင္ဒီနယ္စပ္စည္ပင္မွာရွိတဲ့ တြင္းတူးစက္ေတြဟာ တြင္းတိမ္းတူးစက္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေပ ၃၀၀ အနက္ေလာက္ထိကိုပဲတူးႏိုင္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေရအရင္းအျမစ္ အသုံးခ်ေရးဦးစီးဌာနမွာရွိတဲ့ စက္ေတြကေတာ့  ေပ ၁၀၀၀ အနက္ သူ႕ထက္နက္တဲ့ထက္ၿပီးေတာ့အနည္းဆုံးေပ ၁၀၀၀ထိကို သာတူးႏိုင္တဲ့စက္ေတြျဖစ္ ပါတယ္။ဒီစက္ေတြအားလုံးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ဝယ္မွာ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မိုးနည္းေရရွား ရပ္ဝန္းေဒသေတြ မွာ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးဟာ အထူးလိုအပ္ လာတာျဖစ္တယ့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအနက္တူးႏိုင္တဲ့ တြင္းေျမစက္မ်ားကို နယ္စပ္စည္ပင္ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ တြင္းတူးျခင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔လည္း ညိှႏႈိင္းစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ပါလိုပါတယ္။ ရန္ပုံေငြအေျခအေနနဲ႔ကေတာ့ နယ္စပ္စည္ပင္ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ရန္ပုံေငြ လုပ္ငန္းကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခု သည္ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မိုးနည္းရပ္ဝန္းေဒသမွာရွိတဲ့ ေက်းလက္ေဒသမွာ ေသာက္သုံးေရ ရရွိ ေရးကို အထူးအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါ တယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (ၾသဘာသံမ်ား)