Skip to main content

ဦးေအာင္ေသာင္းေတာင္သာမဲဆႏၵနယ္ မွ အဆိုတင္သြင္းျခင္း

“ေရရွားပါးေသာေဒသမ်ားရိွ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး လူမႈေရးဘဝ သင့္တင့္စြာရရိွေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရး အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရ၊ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရ ရွားပါးခက္ခဲေနသည့္ အေျခအေန အားလံုးကို သိရိွျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အထူးအဖဲြ႕ မ်ားေစလႊတ္စံုစမ္းေရး ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုတင္သြင္းျခင္း။

 

ဦးေအာင္ေသာင္း(ေတာင္သာမဲဆႏၵနယ္)။။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠႀကီး ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းပို႔သရင္း ဂါရဝျပဳအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တင္သြင္းမယ့္ အဆိုကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေသာက္ေရ၊ သုံးေရ လုံေလာက္စြာ ရရွိေရးအတြက္ ေရရွားပါး ခက္ခဲေသာေနရာမ်ားသို႔ အထူးအဖြဲ႕မ်ားေစလႊတ္ေလ့လာေစရန္ႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚ အစိုးရမွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အဆိုကို တင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕မွာ မိုးေခါင္ျခင္း၊ မိုး႐ြာသြန္းမႈနည္းပါးျခင္း၊ ေရလုံေလာက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲနဲ႔ သီးႏွံမ်ားမထြက္၍ စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဝန္မ်ား ပိုမိုခံစားေန ရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ မိုးေရကိုသီးသန္႔ထား၍ မိုးေကာင္းေသာက္ေဒသမ်ားမွာဆိုရင္ ပုံမွန္ မိုးမ႐ြာျခင္း၊ မိုးလုံးဝမ႐ြာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အခက္အခဲမ်ား လည္းပဲ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ ျမစ္ေရတိမ္ေဒသမ်ားမွာလည္း လၽွပ္စစ္မီးအခက္အခဲ၊ လၽွပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ လၽွပ္စစ္မီး ပုံမွန္မလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သုံးသီးစိုက္ပ်ိဳးရမယ္လို႔ လ်ာထားခ်က္အစား ႏွစ္သီးပင္မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပဲ နဲ႔ ဝင္ေငြနည္းပါးၿပီး စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေန ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဆည္ေရေသာက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမွာလည္း ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေသာ္လည္းပဲ ေရေပးေျမာင္းအဆင့္ဆင့္ မၿပီးစီးေသး၍ေသာ္လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ၿပီးသြား ေသာ္လည္းပဲ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္း၍ ေျမာင္းမ်ား က်ိဳးေပါက္ပ်က္စီးေန၍ လိုရာကို ေရမေရာက္၊ မလိုေသာေနရာမ်ားကို ေရမ်ားေရာက္ရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဤအခက္အခဲမ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလၽွက္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။ ေသာက္ေရ သုံးေရ ရရွိေရးအတြက္လည္းပဲ ျမစ္နားေခ်ာင္းနားအနီးမွာ တည္ရွိတဲ့ ေက်းလက္လူထု အနည္းစု ၃၀ % အတြက္သာ အဆင္ေျပႏိုင္ေသာ္လည္းပဲ လူဦးေရ ၇၀% မၽွ ေနထိုင္တဲ့ ေက်း႐ြာအမ်ားစုမွာ ျမစ္ေဝးေခ်ာင္းေဝး ကုန္းတြင္းေဒသမ်ားသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါေက်း႐ြာမ်ားရွိ လူထုအဖို႔ ေသာက္ေရသုံးေရ ရရွိေရး အတြက္ ေန႔စဥ္မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ငန္း ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ႀကီးမားစြာျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနရပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွာ ႏွစ္မိုင္သုံးမိုင္မွ ေလးမိုင္ ငါးမိုင္အထိ ေဝးေသာေနရာမ်ားသို႔ လူတစ္ဦး၊ႏြားတစ္ရွဥ္း၊ လွည္းတစ္စီး၊ ေရတစ္စည္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ မလုပ္မျဖစ္အလုပ္တစ္ခုလို သြားေရာက္ၿပီးေတာ့မွ ေရရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ ရွိၾကပါတယ္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေက်း႐ြာမ်ားမွာ ဆိုလၽွင္ ကၽြဲႏြားမ်ား အတြက္ေသာက္သုံးေရ ကိုပင္ အခက္အခဲရွိလြန္းလွသျဖင့္ ႏြားစားက်က္ေပၚမွာ လူေတြ ေရခ်ိဳးၿပီးေတာ့မွ ေရတက္ခ်ိဳးၿပီးေတာ့မွ က်န္တဲ့ေရကို ကၽြဲႏြားမ်ားေသာက္သုံးေရအျဖစ္ ထပ္မံအသုံးျပဳရတဲ့ အေျခအေနရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွာ အလြန္ေဝးကြာေသာျပင္ပေနရာမ်ားသို႔ သဲေခ်ာင္းေျမမ်ားကို ယက္ယူၿပီးေတာ့မွ စဥ့္ေရကို ေရမႈတ္ကေလးျဖင့္ ခပ္ယူရတဲ့အခါ ေရတစ္အိုး ျပည့္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခပ္ယူရပါတယ္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ဟာဆိုလို႔ရွိရင္ မေဗဒါေရခပ္ သည္ထက္ေတာင္ ပိုမိုအခ်ိန္ေပးရသည္မ်ားလည္း ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရရရွိေရး အတြက္ကို ကေလးမ်ားကိုပါ ခိုင္းေစေနရသျဖင့္ ေက်ာင္းပညာေရးပါ ထိခိုက္လာတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွာ သန္႔ရွင္းေသာေရမရရွိသျဖင့္ ေက်း႐ြာလူထု က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားခံစားရျခင္း၊ တီဘီႏွင္‌့ အနာႀကီးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ စသည္ျဖင့္ အမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားျခင္းအထိ က်န္းမာေရးပိုင္း‌ေတြမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕လာရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာေက်းလက္ ေဒသမ်ားမွာ ေရရွား ပါးလြန္းသျဖင့္ ေရကိုမျမင္ရပဲ ဖုန္၊သဲ၊တံလၽွပ္မ်ားကိုသာ အမ်ားဆုံးျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေရရရွိ ေရးအတြက္ ဂါလံတစ္ေထာင္ဆိုလၽွင္ ပ်မ္းမၽွ ေငြ ၆၅၀၀ က်ပ္ေလာက္အထိ ဝယ္ယူအသုံးျပဳေနရ ပါတယ္။ စီးပြားေရးကိုလည္း ထိခိုက္လာ ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ားပါ အခက္အခဲမ်ားႀကဳံေတြ႕လာရတဲ့ အေျခအေနရွိပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း ရွိ ေရရွားပါးလြန္းေသာ ေနရာမ်ားမွာ ေရရရွိေရးအတြက္ ေပတစ္ေထာင္ေက်ာ္ နက္သည္အထိ တူးေဖာ္ မွသာ ေရရရွိရတဲ့ အေျခအေနရွိတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးအကုန္အက် အလြန္ မ်ားျခင္း၊ ဆည္ေျမာင္းေျမေအာက္ လက္တံမ်ား တိမ္ေကာေနမႈကို အခ်ိန္မွီျပဳျပင္ေပးႏိုင္မႈမရွိ၍ ေရလုံေလာက္စြာမရရွိျခင္း၊ နာဂေဒသမ်ားမွာ လည္းပဲ ေသာက္သုံးေရအတြက္ စိမ့္စမ္းေရ ရရွိေသာေနရာမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ေရေလွာင္ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ ေရပိုက္မ်ားျဖင့္ အဆင့္ ဆင့္သြယ္တန္း ရယူျခင္းျဖင့္ ေရရွားပါးမႈဒုကၡကို ေျဖရွင္းေနရပါတယ္။ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ေရႏွင္‌့နီးသျဖင့္ ေရကိုျမင္ေတြ႕ေနရၿပီး အလြယ္တကူေရရႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ ေရဟာ ေရငန္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ေသာက္မရေသာ္လည္းပဲ သုံးေရအျဖစ္သုံးစြဲရင္ ရႏိုင္ပါတယ္။ ေရကိုမျမင္ရပဲ ဖုန္ႏွင့္တံလၽွပ္ကိုသာ ျမင္ရသည့္အညာေဒသမ်ားထက္ မ်ားစြာအေျခအေနေကာင္း တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

          ယခုတင္ျပခဲ့တဲ့အေျခအေနမ်ားအရ အညာေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရ၊ သုံးေရ၊ ေသာက္ေရ မည္မၽွ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါတယ္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္အညာေဒသေန ျပည္သူ မ်ားက ထမင္းအသက္ ခုႏွစ္ ရက္ ေရအသက္ တစ္မနက္ ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း ေ႐ႊကိုမလို ေရကိုသာလိုသည္ဟု ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အညာေဒသမ်ားျဖစ္တဲ့ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း တို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဆက္ဆက္ကေနၿပီးေတာ့ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာနဲ႔ ေရရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရး၊ ေသာက္သုံးေရရရွိေရးမ်ားကို ေစတနာအျပည့္အဝနဲ႔ ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့တာလည္း ရွိပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေရေလွာင္တာတမံ ၄၆ ခု၊ ေရလြွှဲဆည္ ၂၃ ခု၊ ေရေလွာင္ကန္ ၂၄ ခု၊ ေက်း႐ြာဆည္တာ ၁၈၄ ခု၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆည္ကန္ ၂၃၂ ခု၊ ျမစ္ေရတင္ ၇၈ ခု၊ စက္ေရတြင္း ၁၅၇၉ ခုအထိ တည္ေဆာက္တူးေဖာ္ေပးထားပါတယ္။ အလားတူစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာလည္းပဲ ဆည္ေရေလွာင္တမံ ၃၅ ခု၊ ျမစ္ေရတင္ ၆၂ ခု၊ ဆည္ငယ္ ကန္ငယ္ ၇၈၅ခု၊ စက္ေရတြင္း တြင္းတိမ္တြင္းနက္ ၃၂၂၉ ခု အထိ တည္ေဆာက္ေပး ထားၿပီး ျဖစ္သလို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာလည္းပဲ ဆည္ေရေလွာင္တာတမံ ၅၇ ခု၊ ျမစ္ေရတင္ ၃၁ခု၊ ဆည္ငယ္ ကန္ငယ္ ၁၁၀၂ခု ၊ စက္ေရတြင္း တြင္းတိမ္တြင္းနက္ ၂၀၄၇ ခုအထိ တူးေဖာ္ေပးထားေၾကာင္း စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရပါတယ္။ ယင္းကဲ့သို႔အညာေက်းလက္ ေဒသ မ်ားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရသုံးေရ ရရွိေရးအတြက္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ား ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ျမစ္ေရတင္ မ်ား၊ အဝီစိတြင္းမ်ား၊ ကန္ႀကီးကန္ငယ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ္ လည္း လူဦးေရမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ရရွိေသာေရႏွင့္ လူဦးေရမမၽွတ၍ ေရမလုံေလာက္ျခင္း၊ မိုးမ႐ြာ၍ ေရမဝင္ျခင္း၊ ေရလႊဲမ်ားမွာ ေရေဝးေနျခင္း၊ အဝီစိတြင္းမ်ားမွာလည္းပဲ ‌ေျမႀကီးေ႐ြ႕ရွားမႈ ေျမငလ်င္လႈပ္ရွားမႈတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြား၍ အသုံးျပဳ၍ မရေတာ့ျခင္း၊ ဆည္ေျမာင္းကန္ႀကီး ကန္ငယ္မ်ား တိမ္ေကာသြားျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေရတြင္းမ်ားဟာ ပထမပိုင္းမွာ တူးေဖာ္ကာစ ေရခ်ိဳေသာ္ လည္းပဲ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေရငန္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရခါးျဖစ္ကာလုံးဝသုံးမရသည့္ အေျခအေနအထိသို႔ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဆိုပါလက္ရွိအေျခအေနကို ကြင္းဆင္းေလ့လာရင္ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ပါ၍ ေရရွားပါးေသာ ေဒသမ်ားရွိေက်းလက္ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး လူမႈေရးဘဝ သင့္တင့္စြာရရွိေရးႏွင္‌့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရေသာက္ေရသုံးေရ ရွားပါးခက္ခဲေနသည့္ အေျခအေန အားလုံးကို သိရွိျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အထူးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္စုံစမ္း၍ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးေရး ဤလႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ တိုက္တြန္းေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (ၾသဘာသံမ်ား)