Skip to main content

အစိုးရအာမခံခ်က္မ်ား ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းစည္းေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂   

<--break->

                     

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီသည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္ အအုံ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အေဆာင္ အမွတ္(၃)၌ က်င္းပရာ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းစိန္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတၳႏွင့္ပၪၥမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကတိျပဳခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္မျပ စာျဖင့္ေမးေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းျမင့္၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဝင္းသန္း၊ ဦးသန္းႏြယ္၊ ဦးလွထြန္းဦး၊ ဦးကိုကိုလြင္၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ေဒၚခင္ေစာေဝႏွင့္ ေဒၚခင္သႏၲာတို႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကတိျပဳခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ား၏ မၿပီးျပတ္ေသးေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ စာျဖင့္ေမးေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

၎ေနာက္ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

၎ေနာက္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းစိန္က ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ တင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကတိျပဳခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ား၊ စာျဖင့္ ေမးေသာေမးခြန္းမ်ား၏ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ မွာၾကားၿပီး အစည္းအေဝးကို ညေနပိုင္းတြင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းစိန္၊ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနမ်ားမွ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

(သတင္းစဥ္)