Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးရပ္နားစဥ္ လာေရာက္ေလ့လာ သူမ်ားစာရင္း (၆.၄.၂၀၁၈)

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးရပ္နားစဥ္ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း