Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံလူ႔အခြင့္ အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥရန္ဟီလီအား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥရန္ဟီလီ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အမွတ္ (၁)၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွ ထြန္း၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေသာင္း (တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ)၊ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရးစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဌးဝင္း၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဘိုဝင္း၊ ဦးညီထြန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္

ဓါတ္ပံုမ်ား>