Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ဆြီဒင္ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ဥပေဒအၾကံေပးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တို႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ဆြီဒင္ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ဥပေဒအၾကံေပးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညြန္ၾကားေရးမွဴး Mr.Dick Oskar Anders Clomen ႏွင့္ Ms.Eva Ingela Holmertz တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေန (၄း၃၀)တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အမွတ္(၁) ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္  ျမန္မာ- ဆီြဒင္ ၾကက္ေျခနီအသင္းမ်ားအၾကား  ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တိုးျမႇင့္ခိုင္မာ ေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ ဥပေဒေရး ရာႏွင့္ အထူးကိစြရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးခင္ေမာင္စုိးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတတ္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ရက္