Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝး (၂၈) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း

တိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝး (၂၈) ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း