Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဥပေဒေရး ရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ အင္းယားလမ္း၊ အမွတ္ (၅၉) ရွိ လႊတ္ေတာ္ရံုးခဲြ (ရန္ကုန္) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္