Skip to main content

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဖတ္ၾကားသည့္ စာတမ္း

  • ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ အလြန္တရာရွည္လ်ားတဲ့ ဒီမိုကေရစီမဲ႔ႏွစ္ကာလမ်ားကို ခါးသီးနာက်ည္းဖြယ္ရာ ျပင္းထန္တဲ့ဖိအားမ်ားေတြနဲ႔ အက်ဥ္းတန္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ယခုအခါမွာ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုအေျခခံတဲ့ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေခၚဆိုႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအာရံုဦးဆီသို႔ ျဖတ္သန္းခ်ီတက္ေရြ႕လ်ား လာခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
  • ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ကမၻာ့လူသားအမ်ားစုက အေျခခံက်က်နားလည္လက္ခံထားၾကၿပီးလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ေက်ာ္အေမရိကန္ သမၼတႀကီး အီဘရာဟင္လင္ကြန္းက “ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူေတြက ျပည္သူေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္တဲ့အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္” လို႔အဆိုအမိန္႔ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုုကေရစီ ထြန္းကား ေရးအတြက္ လူတိုင္းမွာဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသလို က်ရာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ တာဝန္ကိုယ္စီ ရွိၾကပါတယ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ခံယူႏိုင္ဘုိ႔ ကိစၥက အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ပင္မေက်ာရိုးမ႑ိဳင္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေလးနက္စြာခံယူၾကရပါမယ္။
  • လူတိုင္းဟာ လြတ္လပ္လိုၾကပါတယ္။ အေႏွာင္အဖြဲ႔ စိုးရိမ္ေသာက ကင္းေဝးလိုၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ကြ်န္စနစ္၊ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္၊ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္၊ အရင္းရွင္စနစ္၊ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ အမ်ိဳးုသားေရးအစြန္းေရာက္ဖက္ဆစ္စနစ္၊ လူမ်ိဳးတုန္း အႏၱရာယ္ျပဳသတ္ျဖတ္တဲ႔ စနစ္ေတြကို ကမၻာ့သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္မွာ အားမာန္အျပည့္နဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ရင္္ဆိုင္ရုန္းကန္ရင္း ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊား ခဲ႔ၾကရပါတယ္။ ဒီလိုျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားရင္းျဖင့္ လူသားမ်ားေနထုိင္ၾကတဲ့ လူ႕ေလာကႀကီးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္တစ္ခုုကို ကမၻာ့လူသားမ်ားက လိုလားႏွစ္ၿခိဳက္စြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီကို လူအမ်ားစုက နားလည္သေဘာေပါက္ၾကတယ္လို႔ ေယဘုယ်ယူဆေနၾကေပမဲ့ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ နယ္ပယ္မွာ မွန္ကန္တဲ့ အေျဖရလာဒ္ေကာင္းေတြ မရႏုိင္ေသးတာေတြ႔ရွိ ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကို အတင္းအၾကပ္ ပါဝင္က်င့္သံုးေစမႈမွာ နည္းလမ္းမက်ဘဲ အဖ်က္အင္အားစုမ်ားကို ဖန္တီးအသံုးခ်ၿပီး မွန္ကန္စြာေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲမႈမ်ား၊ လူတစ္ခုအတြက္ လူအမ်ားစုရဲ႕အက်ိဳးကို လစ္လ်ဴရွဳ႕ဆန္႔က်င္မႈမ်ား၊ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လိုသလုိဖိႏွိပ္က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ကမၻာနဲ႔တဝွမ္းေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရဆဲ ဆိုတာကို ကြ်န္မတို႔ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။
  • ဒီမိုုကေရစီစနစ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ က်င့္သံုးတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တစ္ခုမွာ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကရတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အႏွစ္သာရကို နားလည္လက္ခံႏိုင္ေနၿပီလို႔ ယူဆလို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္အေရးႀကီးတာက ဒီမိုကေရစီအသြင္သ႑ာန္နဲ႔ အမ်ားအတြက္ အမ်ားနဲ႔ အတူမွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတဲ႔ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓါတ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ၾကဘို႔ ကိစၥကသာ အေရးပါေသာ က႑ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအတြက္ အမ်ားနဲ႔အတူ မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚက လူသားမ်ားလိုအပ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအမူအက်င့္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအေျခခံအေတြးအေခၚကို မွန္ကန္စြာက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ လူသားထုအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အခ်င္းခ်င္းတန္ဖိုးထားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားကို တိုးတက္လက္ခံရရွိလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားအျပားတူညီသည့္ နားလည္မႈမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဆက္ဆံမႈမ်ား ေကာင္းမြန္က်ယ္ျပန္႔လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ မုန္းတီးမႈ၊ ရန္လိုမႈမ်ားကင္းေဝးၿပီးစစ္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကင္းစင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ လူ႔ဘံုေလာကႀကီးတစ္ခုကို ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • ဒီလိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေဝမွ်ျခင္းမ်ားအျပင္ မွန္ကန္စြာသံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အေလ့အက်င့္ရရွိလို႔ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး တက္ညီလက္ညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၾကပါမယ္။ သို႔မွသာ အေတြးအေခၚမွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္မႈ လက္ေတြ႔က်စြာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ” အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားၿပီး အမွန္တရားမ်ား အတြက္ဇြဲ၊ လံု႔လမ်ားျဖင့္ ျပည္သူေတြက ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ က်င့္သံုးတဲ့စနစ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာဆိုတာ ႏိုင္ငံအတြက္ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာဆိုတာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအာဏာကိုရယူၿပီး တိုင္းျပည္၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္လိုပါလွ်င္ မိမိႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုက တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အမ်ားဆႏၵနဲ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းအား လက္ခံယံုၾကည္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ဦးေဆာင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ စိတ္ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္မႈကို ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံဖို႔ အထူးလိုအပ္လွတယ္ရွင့္။
  • ကြ်န္မအေနနဲ႔ အက်ဥ္းသင့္လို႔ အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို

က်င့္သံုးသည္ဆိုရာ၌ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ကို အေျခခံသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ယွဥ္တြဲအသံုးမျပဳႏိုင္ပါက ဆားမပါေသာ ဟင္းတစ္ခြက္ကဲ့သို႔ အရသာ ျပည့္စံုုႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီ ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၏ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ ေဝါဟာရအသီးအပြင့္မ်ား ေဝေဝဆာဆာပြင့္လန္းလာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူေပးႏိုင္ေသာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ကုထံုးျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္လက္ခံလာၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါမွ ေအးခ်မ္းသာယာ တည္ၿငိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိုရာ၌ တရားမွ်တျခင္း၊ တန္းတူုျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းစတဲ့ လကၡဏာမ်ား မရွိမျဖစ္ပါရွိရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံအဖို႔မွာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံႏိုင္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုပါ ဒြန္တြဲေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမွ အလွတြင္ အယဥ္ဆင့္အသြင္တင့္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု ျဖစ္လာမွျဖစ္ပါတယ္။

  • မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈ၊ မွန္ကန္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝစြာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလံုး အမွန္တကယ္ လိုလားေတာင့္တဆႏၵရွိ ေနၾကေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အရပ္ရပ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးတို႔ကို လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ရရွိႏိုင္ၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာဝေျပာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ ၾကပါေစလို႔ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ျဖင့္ လႈိက္လွဲစြာ ဆႏၵျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ရွင့္။