Skip to main content

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔အခမ္းအနားတြင္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္မွ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းသည့္ စာတမ္း

ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ နာယကႀကီးႏွင့္ ဥကၠ႒ႀကီးမ်ား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သရင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္ ရွင္။ ကြ်န္မကေတာ့ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ဓာတုေဗဒအထူးျပဳ မဟာသုေတသနသင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူ မေကသြယ္ႏွင္းစိုး ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့  "အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔" အခမ္းအနားမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုယ္စား စာတမ္းတင္ျပဖတ္ၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါ ေၾကာင္း ဦးစြာပထမေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကြ်န္မဖတ္ၾကားမည့္ စာတမ္းကေတာ့ "တကၠသိုလ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီေလ့က်င့္စရာ" ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ကမၻာကသိရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ အသက္အရြယ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေနသည့္ အခ်ိန္အခါကို ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ အတြက္ ဒီမိုကရစီယဥ္ေက်းမႈ ၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို အၿမဲမျပတ္ ေလ့လာေနရခ်ိန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာ (၃)ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ မ်ားကို လက္ေတြ႔ခြဲေဝ က်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ ယေန႔က်င္းပေနေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ဝါဒစြဲ လူမ်ိဳးစြဲပါတီစြဲ၊ ဘာသာစြဲကင္း ကင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္္ေနၾကသည္ကို မီဒီယာမ်ား မွတဆင့္ ေလ့လာမိပါသည္။ ဤသို႔ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီတြင္ သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ ဥေပကၡာျပဳႏိုင္ျခင္း၊ လုိက္ေလ်ာမႈျပဳ ႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္သီးခံႏိုင္ခံျခင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ အမ်ားအက်ိဳးၾကည့္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း မွတ္ထားရပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑တြင္လည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္တတ္ရန္၊ ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆိုတတ္ရန္ မိမိအလုပ္၊ မိမိတာဝန္ယူတတ္ရန္၊ ဆရာႏွင့္တပည့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေလးစားယံုၾကည္မႈ၊ ညႇိႏိႈ္င္းမႈ ျပဳလုပ္တတ္ေစရန္ စသည့္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထမ်ား ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်န္မတို႔ ပညာဆည္းပူးရာ မိတၳီလာတကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာႀကီးက ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေစရန္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေက်ာင္းသားတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းမြန္ရန္ ဦးစြာေလ့က်င့္ ရပါမည္။ ထိုမွတဆင့္ မိမိဘာသာရပ္ဌာနႏွင့္ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လံုး အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အမိတကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိတာဝန္ယူႏိုင္စြမ္း၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ” ဘံုရည္မွန္းခ်က္ “ ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ေရာက္သြားေသာ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စိတ္တြင္ ဂရုဏာစိတ္၊ ရိုင္းပင္း ကူညီလိုသည့္စိတ္မ်ား၊ ပရဟိတစိတ္မ်ားတိုးပြားလာၾကပါသည္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာႀကီး ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ၍ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလံုး အေနအထားျဖင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ပစၥည္းမ်ား၊ ေငြမ်ား လွဴဒါန္းသကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ၍ ဘာသာရပ္အလိုက္ ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦး၏စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သီးခံစိတ္ရွည္တတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ ညီညြတ္ေသာစိတ္ဓာတ္မ်ား၊ မိမိတို႔ က်ရာတာဝန္ယူတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားစသည္ျဖင့္ သဘာဝေဘးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။

သဘာဝေဘးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ ဂရုဏာစိတ္၊ ရိုင္းပင္းကူညီလိုသည့္ စိတ္မ်ား၊ ပရဟိတစိတ္မ်ား တိုးပြားလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အခ်ိဳ႕က ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်မပါဝင္ႏိုင္ ေသာ္လည္း ေရေဘးေၾကာင့္ ေမတၱာစိတ္ထား ကူညီေထာက္ပံ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ကိုယ္တိုင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး (၁၁)ခုကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကထဲထဲဝင္ဝင္ မိမိဘဝကိုပါ ျမႇပ္ႏွံရန္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနၾကသည္။ ပရဟိတ စိတ္ထားမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာအသိစိတ္ဓာတ္ တူညီေသာေမတၱာတရားမ်ားထားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ႏွစ္အတန္ၾကာ အဆက္ျပတ္ေနခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တကၠသိုလ္ပရဝုဏ္အတြင္း ေက်ာင္းေဆာင္ေနထိုင္ေရးကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းရိုင္းပင္း ကူညီျခင္း၊ အမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေနထုိင္ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ ေနာက္လိုက္ေကာင္းတို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားအတြက္ အေလ့အက်င့္မ်ား စသည့္ဒီမိုကေရစီ အေျခခံေကာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တစ္ပါးတည္းရရွိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိတၳီလာ တကၠသိုလ္သည္ ဒီမိုကရစီအႏွစ္သာရကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာ၊ ေလ့က်င့္ေပးရာ တကၠသိုလ္ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီတကၠသိုလ္မ်ား ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တခ်ိဳ႕ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိိတ္ဆက္ၿပီး (MoU, MoA) မ်ားေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တကၠသိုလ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ ပညာေရးလြတ္လပ္မႈမ်ား၊ (Academic freedom) ရရွိႏိုင္ေရးတို႔ကို ပညာေရးျမႇင့္ တင္မႈေကာ္မတီ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း တုိင္ပင္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသည္ ကြ်န္မတို႔ကို သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ ၾကည့္တတ္ေအာင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေတြးေခၚတတ္ေအာင္၊ ၾကည့္ျမင္တတ္ေအာင္၊ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္လာေအာင္၊ ေလာကအလယ္၌ ကိုယ္ပိုင္အသိ၊ ကိုယ္ပိုင္အျမင္၊ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိလာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးေန ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ လူငယ္ထုကလည္း မိမိ၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို အက်ိဳးရွိမွန္ကန္စြာ အသံုးခ်တတ္ၿပီး အတၱကိုေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ အမ်ားအက်ိဳးရြက္သယ္ပိုးလိုစိတ္မ်ား ထားရွိၿပီး ဒီမိုကရစီ လူ႔ေဘာင္တြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ၾကင္နာျမတ္ႏိုးျခင္း၊ ဂရုဏာထားျခင္းဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္မ်ား ေမြးျမဴရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာကို ေလ့လာဆည္းပူးရင္း တကၠသိုလ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရင္း ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ အမိတကၠသိုလ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအား ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္သြားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကိုယ္စား ဝန္ခံကတိျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။