Skip to main content

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဖတ္ၾကားသည့္ စာတမ္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုုကေရစီေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္” “Public Participation for Democracy” နဲ႔အညီ မိဘျပည္သူတိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံသေဘာတရားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အေနျဖင့္ တက္ၾကြစြာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဦးစြာမဏာမ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ပါတီစံုဒီမိုုကေရစီစနစ္သို႔ သိမ္ေမြ႔ညင္သာစြာ ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိေနၿပီး မိဘျပည္သူမ်ားမွ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္သည့္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔တို႔မွ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ား ရင့္သန္ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း ပါတီစံုဒီမိုုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တို႔တြင္ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းသည့္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဝါဒေရး၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲမ်ားေရွ႕တန္းတင္မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားကာ ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ား ေတာက္ေလာင္လ်က္ရွိေနၿပီး ၎ႏိုင္ငံမ်ားေန ျပည္သူမ်ားသည္ အတိဒုကၡေရာက္လ်က္ ရွိေနသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ျမင္ေတြ႔ၾကားသိေနရပါတယ္။ စနစ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္္ေဆာင္ရြက္မႈ အခန္းက႑မွာ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အားေကာင္းလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အားနည္းလွ်င္ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားႏွင့္သာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ၾကရမွာ မလြဲဘူးဆိုတာကိုေတာ့ အတိတ္ရဲ႕ သင္ခန္းစာမ်ား ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးအခင္းမ်ား အေျခအေနမ်ားက သက္ေသျပေနပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို အေလးအနက္ထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဒီမိုုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္လည္း ယခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္” ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ လတ္တေလာကိစၥရပ္ကေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ပါတီစံုဒီမိုုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသက္ (၁၈) ျပည့္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးက ဆႏၵမဲေပးျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆႏၵမဲေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျပည္သူမ်ားဆႏၵမဲေပးျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ လိုက္ျခင္းသာမက အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ေရးအထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မွသာ စစ္မွန္သည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေပၚထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာသဘာဝ ႏွင့္အညီ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး ေဒသအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေစေရး ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္း သြားဖို႔ကိုလည္း လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းကာစ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ သက္တမ္းႏုနယ္ ေသးသည့္အားေလ်ာ္စြာ ရရွိထားေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားရင့္သန္ ခိုင္မာလာၿပီး ဒီမိုုကေရစီအျမစ္တြယ္လာေစေရးအတြက္ ဒီမိုုကေရစီကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည့္ အျပဳအမူမ်ား အေျပာအဆိုမ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရး အသိတရား သတိတရားမ်ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းပါဝင္္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း မိမိတို႔ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ မွ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါတယ္။