Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ “ရထားပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္း”နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းၫႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁  ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္၌ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အမွတ္ (I - 2)တြင္ “ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ ၾကမ္း” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းၫႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က “၂၅.၈.၂၀၁၅ ရက္ေန႔၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားနွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အစည္းအေဝး တြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးႀကီး ရပ္နားေသာ္လည္း ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္မႈျပဳခဲ့သျဖင့္ မိမိတို႔ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အစည္းအေဝးဖိတ္ၾကား၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မ ရွင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း”ေျပာၾကားပါသည္။

အဆိုပါၫႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးေဖ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း၊ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဦးဆန္းလင္း၊ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္္ႀကီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၂ ရက္