Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း ၾသစႀတီးယား အဓိပတိေဟာင္း မစၥတာ အဲဖရက္ဂူဆန္ဘာ ႏွင့္ ဘူတန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ ဂ်င္မီ႐ိုဆာသင္ေလး တို႔အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သည္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ မက္ဒရစ္၏ အဖြဲ႔ဝင္ မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ၾသစႀတီးယား အဓိပတိေဟာင္း မစၥတာ အဲဖရက္ဂူဆန္ဘာ ႏွင့္ ဘူတန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ ဂ်င္မီ႐ိုဆာသင္ေလး တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၃၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဇမၺဴသီရိ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚေအးေအးမူ၊ ဦးခင္ေမာင္ဦး ႏွင္‌့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္