Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ အာရွေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမြန္ေရး နည္းပညာျပန္႔ပြားမႈအဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ Akio Kawa kami အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ေအာင္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အာရွေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမြန္ေရး နည္းပညာျပန္႔ပြားမႈအဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ Akio Kawakami အား ယေန႔မြန္းလြဲ (၁) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-13) ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း JMVTI (ေအာင္ဆန္း) စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္