Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္သိန္း သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုုက္ အာရွေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေရး နည္းပညာျပန္႔ပြားမႈအဖြဲ႔၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ Mr. Akio Kawakami အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္သိန္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုုက္ အာရွေဒသပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေရး နည္းပညာျပန္႔ပြားမႈအဖြဲ႔၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ Mr. Akio Kawakami အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ ၊ (၁၄း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-5) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ထုိသိ႔ုေတြ႔ဆုံရာတြင္ Mr. Akio Kawakami က ဂ်ပန္-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ေအာင္ဆန္း) JMVTJ Aung San ေက်ာင္းစီမံကိန္း ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသိုု႔ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိဘိုဦးနွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္