Skip to main content
u aung sein

အမည္

ဦးေအာင္စိန္

အျခားအမည္

မရွိပါ

လူမ်ိဳး/ဘာသာ

ဗမာ/ဗုဒၶ

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမွတ္

၆/ထဝန(ႏိုင္)၀၀၅၈၆၀

ေမြးသကၠရာဇ္/အသက္

၁၆-၆-၁၉၅၀/(၆၅)ႏွစ္

ေမြးဖြားရာဇာတိ

ေက်ာက္ရပ္႐ြာ၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္      

ပညာအရည္အခ်င္း

သိပၸံဘြဲ႕၊ မွတ္ပုံတင္ေရွ႕ေန၊ အထက္တန္းေရွ႕ေန

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

အဘအမည္ ၊မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ဦးထြန္းဘ၊ TVY - ၀၃၄၆၂၈၊ (ကြယ္လြန္)

အမိအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚလွေမ၊ TVY - ၀၃၄၂၆၉၊(ကြယ္လြန္)

 

ဇနီး(သို႔)ခင္ပြန္းအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚႏွင္းယု၊ ၆/ထဝန(ႏိုင္)၀၇၅၆၁၈၊မွီခို

 

သား/သမီးအမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

 (၁) ေမာင္ခ်မ္းေျမ့ေအာင္၊ ၆/ထဝန(ႏိုင္) ၀၇၇၆၁၀၊ ပြဲ႐ုံလုပ္ငန္း

(၂) ေမာင္ဇင္ၿဖိဳးေအာင္၊ ၆/ထဝန(ႏိုင္)၁၀၃၃၄၂၊ သေဘၤာအရာရွိ

 

အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ

အမွတ္ (၂၀၀)၊ မဂၤလာလမ္း၊ ခုံဝင္းဒပ္ရပ္၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕

 

ကိုယ္စားျပဳပါတီႏွင့္ ပါတီတာ၀န္/တစ္သီးပုဂၢလ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕

 

ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရ သည့္မဲဆႏၵနယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္

 

ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္(ယေန႔အထိ)

အေျခခံပညာကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ရပ္႐ြာႏွင့္ အမွတ္(၁) အထက္တန္းေက်ာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ ေမာ္လၿမိဳင္ေကာလိပ္၌ ဆက္လက္ပညာဆည္းပူးခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ လက္ေထာက္ေငြေၾကးဌာနစိတ္ တာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ ရပ္/ ေက်း အလုပ္အမႈ ေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရပ္/ေက်း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။