Skip to main content
u myint oo

အမည္

ဦးျမင့္ဦး

အျခားအမည္

 

လူမ်ိဳး/ဘာသာ

ဗမာ/ဗုဒၶ

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမွတ္

၇/သနပ (ႏိုင္) ၀၅၁၁၂၃

ေမြးသကၠရာဇ္/အသက္

Thursday, September 13, 1956

ေမြးဖြားရာဇာတိ

ေညာင္သုံးခြေက်း႐ြာ၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊

ပညာအရည္အခ်င္း

C.T.Med: (YGN)

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္

တိုင္းရင္းေဆးဆရာ

အဘအမည္ ၊မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ဦးစိန္၊ လယ္

အမိအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚၾကည္၊ မွီခို

 

ဇနီး(သို႔)ခင္ပြန္းအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚစီစီ႐ိုဇာ၊ တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ

 

သား/သမီးအမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

(၁) မေနျခည္ဦး (မန္ေနဂ်ာ)
(၂) ေမာင္လမင္းဦး၊ ေက်ာင္းသား

 

အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ

အမွတ္ (၁၉၃/၄) ဘီ၊ ဗဟိုလမ္း၊ လင္းလြန္း (ေတာင္) ရပ္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

 

ကိုယ္စားျပဳပါတီႏွင့္ ပါတီတာ၀န္/တစ္သီးပုဂၢလ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

 

ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရ သည့္မဲဆႏၵနယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သနပ္ပင္

 

ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္(ယေန႔အထိ)