Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း Speyside Group (Myanmar) ၏ ဒါ႐ိုက္တာေဒၚ မြန္ဇာမ်ိဳးေအာင္အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း သည္           Speyside Group (Myanmar) ၏ ဒါ႐ိုက္တာေဒၚမြန္ဇာမ်ိဳးေအာင္အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္ အမွတ္ (I-9) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ e – Government ၊ Cyber Security ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ Data Center မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို   ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနဖူးဗေဆြႏွင့္ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတက္ ေရာက္ၾကသည္။       

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္