Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ NESP  Mid – Term Review (MTR) Working Group အားလက္ခံေတြ႔ဆုံ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ သည္ NESP Mid– Term Review (MTR) Working Group အား ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I - 13) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ေတြ႔ဆုံရာတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ ကာလဝက္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး ပညာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္