Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mrs. Christine Schraner Burgener ႏွင့္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္ ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mrs. Christine Schraner Burgener ႏွင့္အဖြဲ႕အား ယေန႔ညေန ၃ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-11) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္က ေကာ္မတီ၏ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား၊ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ားကို ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တာဝန္ယူေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး Mrs. Christine Schraner Burgener က သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္း၍ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးကာ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမႉး ဦးေစာသေလးေစာႏွင့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္