Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၅)ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာမည့္သူမ်ားစာရင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၅)ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာမည့္သူမ်ားစာရင္းဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၅)ရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာမည့္သူမ်ားစာရင္း