Skip to main content

ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ Hanns Seidel Foundation-HSF တို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သက္တမ္းတိုး(MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲက်င္းပ

ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ Hanns Seidel Foundation-HSF တို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သက္တမ္းတိုး(MoU) လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲကို ယေန႔ မြန္းလြဲ(၁၄၀၀)နာရီတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ I-9 ၌ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔-JCC ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ႏွင့္ JCC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ Hanns Seidel Foundation-HSF မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ JCC ဥကၠ႒က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး Hanns Seidel Foundation-HSF ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Mr. Achim Munz က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MoU) အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ JCC အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးႏွင့္ Hanns Seidel Foundation-HSF မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Achim Munz တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ  ၃၁ ရက္