Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ တာဝန္ ၿပီး ဆုံး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H. E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ တာဝန္ၿပီးဆုံး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H. E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး တက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေျပာၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊  ေမလ ၂၉ ရက္