Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ျပည္သူလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-2) အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

 

ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္မွ စတင္ေဆြးေႏြးသည့္ ပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပေဒျပဳပုံ အဆင့္ဆင့္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ စတင္ေဆြးေႏြးသည့္ ပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပေဒျပဳပုံ အဆင့္ဆင့္၊ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွ တင္သြင္းသည့္ ဉပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပေဒျပဳပုံ အဆင့္ဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ (အသစ္၊ ျပင္ဆင္၊ ႐ုတ္သိမ္း) ျပ႒ာန္းၿပီးသည့္ ပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေကာ္မတီမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလင္းႏွင့္အတူ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္