Skip to main content

လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ (JCC) ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ Westminster Foundation for Democracy (WFD) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေစာသီရိ႐ူပအား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ၫႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ (JCC) ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ သည္ Westminster Foundation for Democracy (WFD) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေစာသီရိ႐ူပအား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒႐ုံးခန္း၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံစဥ္ Westminster Foundation for Democracy (WFD) ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ၫႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ (JCC) တို႔အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ သြားႏိုင္ေရးႏွင့္ MOU ဆက္လက္ေရးထိုးသြားႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ WFD မွ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ အကူအညီေပးခဲ့သည့္ (၃) ႏွစ္တာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရလဒ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ နည္းပညာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေစေရး အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္း စြာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (JCC) ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ ဦးတင္ေအာင္ခ်ိဳ၊ ေဒၚေအးေအးမူႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ  ၂၆  ရက္