Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Ms. Andrea Faulkner အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Ms. Andrea Faulkner အား ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံစဥ္ ၾသစေၾတးလ် - ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအခ်င္းခ်င္း၊ လႊတ္ေတာ္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္