Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနဖူးဗေဆြ ျမန္မာမက္မြန္ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနဖူးဗေဆြ သည္ ျမန္မာမက္မြန္ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ယေန႔ ညေန နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-9) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ e – Government စနစ္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေခတ္မီနည္းပညာျဖင့္ eID Card အသံုးျပဳႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အတူ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ရက္