Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ Westminster Foundation for Democracy (WFD) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေစာသီရိ႐ူပအား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ သည္ Westminster Foundation for Democracy (WFD) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေစာသီရိ႐ူပ အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒႐ုံးခန္း၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံစဥ္ Westminster Foundation for Democracy (WFD) အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင္‌့ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑ျမႇင္‌့တင္ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ေရး၊  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ထမ္းမ်ား အား ႏိုင္ငံတကာလႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသြားႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာအျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးတင္ေအာင္ခ်ိဳ၊ ေဒၚေအးေအးမူႏွင္‌့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၁ ရက္