ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၈) ရက်မြောက်နေ့ (၁၆-၁၁-၂၀၁၁)