Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ (JCC) ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ International  IDEA ျမန္မာ႐ုံး၏ ဌာေနအႀကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Mark McDowell အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ (JCC) ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္သည္ International IDEA  ျမန္မာ႐ုံး၏ ဌာေနအႀကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Mark McDowell အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒႐ုံးခန္း၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ထုိသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ International IDEA အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကအခန္းက႑ျဖစ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္‌ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပံ့ပုိးကူညီေဆာင္႐ြက္မႈျမႇင့္တင္သြားႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အ‌ေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ အကူအညီေပးႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႔ (JCC) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေစာသန္းထြဋ္၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးခင္ေမာင္သန္း၊ ေဒါက္တာစိုင္းဆိုင္ေက်ာက္ဆမ္၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ (JCC) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚေအးေအးမူ၊ ဦးတင္ေအာင္ခ်ိဳႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ  ၁၈ ရက္