Skip to main content

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ၾကီးအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဥေရာပ သမဂၢ သံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Kristian Schmidt အား ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-11) ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မွန္ကန္စြာ နားလည္သိျမင္ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေကာ္မရွင္႐ံုးမွတာဝန္‌႐ွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္