Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔သို႔လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔သို႔လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း