Skip to main content

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း Myanmar Centre for Responsible Business – MCRB မွ Ms. Margaret Wachenfeld ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း သည္ Myanmar Centre for Responsible Business – MCRB မွ    Ms. Margaret Wachenfeld ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (I-9) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICT) ကို အသံုးျပဳ၍ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးျဖစ္ေစေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ  အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနဖူးဗေဆြႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္