Skip to main content

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမရက္ေျမာက္ေန႔သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားစာရင္း