Skip to main content


a

အမည္

ဦးတိုးဝင္း

အျခားအမည္

မရွိပါ

လူမ်ိဳး/ဘာသာ

ဗမာ/ဗုဒၶ

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမွတ္

၁၂/တမန(ႏိုင္)၀၆၈၁၇၁

ေမြးသကၠရာဇ္/အသက္

၂၁-၁၁-၁၉၆၄/(၅၄)ႏွစ္

ေမြးဖြားရာဇာတိ

ရန္ကုန္

ပညာအရည္အခ်င္း

B.A(Geography)

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(GM)Libra Co.,Ltd

အဘအမည္ ၊မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ဦးေက်ာ္ထင္ (ကြယ္လြန္)

 

အမိအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚအုန္းျမ (ကြယ္လြန္)

 

 

ဇနီး(သို႔)ခင္ပြန္းအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚခင္ေမခ်စ္၊ ၁၁/တကန(ႏိုင္)၀၄၆၁၇၃၊

ဆရာမ(ျပင္ပသင္)

 

သား/သမီးအမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

(၁)        မအင္ၾကင္းခိုင္၊ ၁၂/တမန(ႏိုင္)၁၂၄၁၂၄

(၂)        ေမာင္ေဝယံၿဖိဳး၊ ၁၂/တမန(ႏိုင္)၁၂၉၈၅၃

 

အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ

အမွတ္(၁၀၄)၊ ေက်ာင္းလမ္း၊ မာန္ေအာင္ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

 

ကိုယ္စားျပဳပါတီႏွင့္ ပါတီတာ၀န္/တစ္သီးပုဂၢလ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး

 

ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရ သည့္မဲဆႏၵနယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊

တာေမြၿမိဳ႕နယ္     

 

ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္(ယေန႔ထိ)

အေျခခံပညာကို တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အမက(၂၇)ႏွင့္ အထက (၃)တို႔တြင္ သင္ယူ ခဲ့ၿပီး  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္နယ္ေျမႏွင္‌့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ)တို႔မွ  B.A(Geography) ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။

ငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ေစ်းကြက္ႏွင္‌့ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံေရး ေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္သည့္ စက္တင္ဘာလမွစတင္ကာ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ႐ုံးခန္းေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္အျပင္ လူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ေပၚေပါက္ ေရးကိုလည္း ဦးေဆာင္စည္း႐ုံးဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ (လူငယ္)လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ တာဝန္ခံ(တစ္)အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ (အဖြဲ႔ခ်ဳပ္)ညီလာခံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊  ၿမိဳ႕နယ္စု(ႏွစ္)၏ လူငယ္ တာဝန္ခံ(တစ္)အျဖစ္ တိုးျမႇင့္၍ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ရန္ကုန္တိုင္း) လူငယ္လုပ္ငန္း အဖြဲ႕၏ တြဲဖက္စည္း႐ုံး ေရးရာမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ခံရသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တိုင္း (လူငယ္) တာဝန္ခံ(တစ္)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပထမအႀကိမ္ (လူငယ္)ညီလာခံတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ (လူငယ္)ညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (တာေမြၿမိဳ႕နယ္) ပါတီညီလာခံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ယခုအခါ ၿမိဳ႕နယ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။

အျဖဴေရာင္သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေသြးလႉရွင္အဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာၫြန္႔ရပ္ကြက္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အသက္ကယ္ေအာက္ဆီဂ်င္ လႉဒါန္းျခင္းအဖြဲ႔ ျဖစ္‌ေျမာက္ေရးႏွင့္ အမႈေဆာင္တစ္ဦး အျဖစ္လည္းေကာင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင္‌့ ပတ္သက္၍ ေထာင္(၁၀)ႏွစ္ခ်ခံခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံမႈ၌ ထိန္းသိမ္းခံရေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင္‌့အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လြတ္‌ေျမာက္ေရးႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚေပါက္ေရး ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ သိရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္လႈပ္ရွား မႈမ်ားႏွင္‌့ပတ္သက္၍ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပါတ္မၽွ (ဒုတိယအႀကိမ္)ထပ္မံဖမ္းဆီး စစ္ေဆးခံခဲ့ရပါသည္။

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳအႏုပညာျဖစ္ေသာ သႀကၤန္သံခ်ပ္ အႏုပညာျဖင့္ “အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ မဟာသႀကၤန္ အင္အားစုအဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္၍ ျပည္သူလူထု၏ ခံစားခ်က္ မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေသာ အႏုပညာဖန္တီးသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။