Skip to main content


a

အမည္

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ထြန္းထြန္းဝင္း

အျခားအမည္

မရွိပါ

လူမ်ိဳး/ဘာသာ

ဗမာ/ဗုဒၶ

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမွတ္

၉/မထလ(ႏိုင္)၁၉၆၁၀၂

ေမြးသကၠရာဇ္/အသက္

၈-၁-၁၉၇၇ /(၄၂)ႏွစ္

ေမြးဖြားရာဇာတိ

မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ပညာအရည္အခ်င္း

သိပၸံဘြဲ႔(စစ္တကၠသိုလ္)

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္

စစ္မႈထမ္း၊ တတက(၆)

အဘအမည္ ၊မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ၉/မထလ(ႏိုင္)၀၅၁၄၂၉ ၊ က်န္းမာေရးမွဴး(ၿငိမ္း)

အမိအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚက်င္စု၊ ၉/မထလ(ႏိုင္)၀၅၇၂၁၀၊ မွီခို

 

ဇနီး(သို႔)ခင္ပြန္းအမည္ ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

ေဒၚလင္းလင္းမင္း၊ ၂/ဘလခ(ႏိုင္)၀၀၃၃၁၉၊

လ/ထကထိက(ၿငိမ္း)၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊

မိတၳီလာၿမိဳ႕

 

သား/သမီးအမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အလုပ္အကိုင္

(၁)        မသင္းစႏၵီထြန္း၊ မွီခို

(၂)        ေမာင္ေအာင္ဘုန္းျမတ္မင္း၊ မွီခို

 

အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ

အခန္း(၁၀၁)၊ B-10၊ ေ႐ႊကမၻာအိမ္ရာ၊ မင္းဓမၼလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

 

ကိုယ္စားျပဳပါတီႏွင့္ ပါတီတာ၀န္/တစ္သီးပုဂၢလ

တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

 

ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္(ယေန႔အထိ)

အေျခခံပညာကို မိတၳီလာၿမိဳ႕ အမက(၇)၊ အလက(၁)ႏွင့္ အထက(၁)တို႔တြင္ သင္ယူခဲ့ၿပီး စစ္တကၠသိုလ္ (ျပင္ဦးလြင္)မွ သိပၸံဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သည္။

စစ္မႈထမ္းတာဝန္ျဖင့္ ခလရ(၂၉၄)၊ ခမရ(၅၃၂)၊ ရကတ၊ ခမရ(၃၅၂)၊ တမခ(၆၆)၊ ခမရ (၃၃၈)ႏွင့္ ခမရ(၄)တို႔တြင္ အဆင္‌့ဆင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယဗိုလ္မွဴး ႀကီး အဆင့္ျဖင့္ အမွတ္(၆) တပ္မေတာ္တန္းျမင္‌့ ေလ့က်င့္ ေရးေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၾကည္း ၂၉၄၇၇ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းေသာ္ေအး အစား အစားထိုး ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူ ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လက္မွတ္ခ်ီးျမႇင္‌့ျခင္း ခံရသည္။